Günümüzde, Bilişim Teknolojileri alanında hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Nesibe Aydın Okulları olarak, bu süreçte öğrencilerimizi sadece teknolojiyi tüketen değil aynı zamanda teknolojiyi üreten bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Bilişim teknolojileri dersimizi, diğer branş derslerine entegre ederek hazırladığımız müfredat planına uygun etkinliklerle uygulamaktayız.

3D yazıcı, lego ve robotik kodlama çalışmaları ile öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgileri, grup çalışmaları yoluyla yönlendirilmekte ve yeni ürünler üretmeye sevk edilmektedir.