Gelişim Bilim Programı – 2.Dönem

Sayın velimiz, Gelişim Bilim Programı 2.dönem dersleri, 25 Şubat Cumartesi günü başlayacaktır. Güncellenen ders saatleri, akademik takvim ve sportif çalışma takvimi aşağıda sunulmuştur. İncelemenizi rica ederiz.

Gelişim ve Bilim Programı, hızlı öğrenen, öğrenme ihtiyacını sürekli gündeme getiren, farklı ilgi alanları olan, soru soran ve aileleri tarafından farklı potansiyeli olan çocukların önerilmesiyle, okulumuz uzmanları tarafından hazırlanan değerlendirme ile de programa katılımı netleşen çocuklardan oluşan bir çalışmadır.

Programın amacı; hızlı öğrenen ve farklı ilgi alanları olan çocuklara farklılaştırılmış bir eğitim ortamı sunmaktır. Bu ortam hazırlanırken bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulurken, esnek ve güvenilir bir ortamda, yaratıcılığı geliştirici bir müfredatla disiplinler arası çalışmalar yapılmaktadır. Probleme dayalı olan programda çocukların eleştirel düşünmesine olanak sağlarken yaratıcı problem çözme becerileri de geliştirilmektedir.

Gelişim ve Bilim programında haftalık planlar hazırlanırken; önceden belirlenmiş ancak esnetilebilen, her öğrenci için aynı içerik ancak farklı yöntem ve stratejiler kullanılan, geleneksel eğitim anlayışından farklı, çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirilmiş bir müfredatla, gündelik yaşam eğitimi veren, sorunları çözebilen, yaratıcı düşünebilen, karakter eğitimi veren, uzaya, botaniğe, matematiğe, derinlemesine felsefi düşünebilen, liderlik becerilerinin gelişimini sağlayan disiplinlerden faydalanır. Program çocukların yaparken , hem bedensel hem de ruhsal özelliklerinin de gelişimini sağlamakta, duyuların eğitimini ön plana çıkarmaktadır.