The Duke of Edinburgh’s International Award The Duke of Edinburgh’s International Award

The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye(DoEIA-TR), Ödül Programının Macera ve Keşif Koordinatörlüğü tarafından Eskişehir-Seyitgazi’de yapılan Supervisor eğitimine ülkemizin bir çok okulundan değerli idareci ve öğretmenleri katılmışlardır. Macera ve Keşif yolculuklarının planlanması, uygulanması ve raporlanması süreçleri tek tek ele alınmış ve uygulamalı olarak eğitimleri yapılmıştır. Sorumluluklarını aldığımız gençlerin, yürüttükleri ödül programı kapsamında doğada gerçekleştirecekleri her türlü aktivite için gerekli olacak tüm becerileri ve bilgileri bu eğitim sayesinde tamamlamış olduk. Bu eğitim sonrasındaki süreçte okullarımızda biz Supervisor’lar programa dahil olmuş gençleri Macera ve Keşif Yolculuklarına hazırlayacak ve doğada yapılacak etkinlikler öncesinde onları bu çalışmalara hazırlanmalarını sağlayacağız. Uluslararası platformlarda geçerliliği olan programın doğada yapılan aktiviteleri de ilgili suğervisorlar tarafından denetlenmekte ve onaylanmaktadır. Ödül programının okullarımızda yürütülmesine destek olan tüm idareci ve yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Erem Öğüt

Ödül Lideri ve Supervisor