“Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, hoşgörü, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır.

Nesibe Aydın Okulları olarak ;öğrencilere hedeflenen değerleri verirken, var olan eğitim materyallerini kullanmaktayız. Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır. Değerler eğitiminin yürütüldüğü okullarda öğrenciler sıklıkla değerlere ilişkin uygulamalar için fırsatlar bulurlar. Söz konusu değerleri öğrencilerin içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı ve öneminin vurgulandığı bir okul ortamı (iklimi) oluşturmak hedeflenir. Tüm okul çalışanları okulun değerler eğitimi programına yönelik sorumluluğunu  paylaşır ve bu beklentiler doğrultusunda çalışırlar.

 

Program; ev, toplum ve okul temellidir. Bu nedenle değerler eğitimi programı çok yönlü desteklenmektedir.

 

Program; öğrencilerin unutulmaya yüz tutan değerleri keşfetmelerini, içselleştirmelerini sağlayarak toplumda ve okullardaki ahlaki ve akademik sorunlara uzun vadede çözümler sağlamayı hedefler.

Öğrencilerin, sorumluluklarını taşıyabilecekleri makul seçimler yapabilmelerine imkan sağlayan bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirmeleri için her bir öğretmenimiz öğrencilerimize ders içi ve ders dışında geçirilen zamanlarda rehber olmaktadır.  Nesibe Aydın okulları olarak öğrencilerimizin uygun ahlaki kararlar ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değerler ve becerilerle donatılmasının eğitim sisteminin temel hedefleri arasında yer alması gerektiğini benimsemekteyiz.