1.Okulumuzda Anasınıfı 5 yaş ve İlkokul 1, 2, 3, 4 düzeyindeki; hızlı öğrenen, farklı ilgi alanları ve öğrenme ihtiyaçlarıyla dikkat çeken öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için uygulanan, farklı içeriklere sahip bir hafta sonu programıdır. GBP, farklı öğrenme hızları ve potansiyelleri olan öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel temellere dayanan zenginleştirilmiş eğitim fırsatı sunmaktadır.

2.Programa katılan öğrencilerin farklı gelişim alanlarındaki yeterlilikleri, yaratıcılıkları, sosyal ve duygusal olgunlukları, ilgi alanları, öğrenme stilleri gibi özellikler göz önünde bulundurulur. Okul dışından öğrencilerin katılımına da açık olan programda; Yaratıcı Drama, Eğlenceli Matematik Kodlama, Bilim ve Deney, Astronomi, Kriptoloji, Sanat Atölyesi, vb ders içerikleri bulunmaktadır.

3.Programımıza katılmak isteyen öğrencilerin seçimi, belirlenen kriterler çerçevesinde öğretmenlerimiz tarafından yapılır.