Özel Konya Nesibe Aydın Okullarında Görsel Sanatlar Eğitimi dersleri çeşitli araç-gereç, malzeme ve tekniklerle sanatsal disiplinlere yönelerek en temel kavram ve yöntemlerin öğretileceği, yaratıcılığa ve sanata giden yolun alanı olarak görülür ve ele alınır.

Kurumumuzun vizyonu gereği olan sanat uygulamaları yanında sanat kültürüne de özel önem vererek, çocuğun kendini özgürce ifade etme ortamı sağlanır. Çok yönlü ve kapsamlı eğitim sisteminde sanat merkezde yer alan bir bileşendir. Amacımız sanat eğitimiyle araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı bir nesil yetiştirmektir.

Her çocuk yaratıcıdır, ancak ondaki yetenekleri bulup ortaya çıkarmanın şartı ise, alanında uzman rehber öğretmenler, çeşitli ve kaliteli malzemelerle donatılmış özgür atölye ortamlarıdır. Bu sayede öğrencilerimize, görsel sanat çalışmaları oluştururlarken farklı tekniklerle özgürce kendini ifade etme olanağını sağlarız. Böylece en büyük misyonumuz olan Sanat Kültürü edinmiş çağdaş, uygar ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlarız.

Kurumumuz temelinde sanat anlayışı, başta düşünce, emek ve eserlere saygılı olmaktan geçer. Hazırlanan bu sanat ortamında öğrencilerimiz sürekli araştırma, yaratıcılıklarını geliştirme, plastik sanat dili ile düşünme becerisi kazanırlar. Sanat disiplinini kazanan öğrencilerimiz, yeteneklerini daha yukarıya taşır, bakış açılarını genişletir, sanatsal konularda tartışır, eleştirel düşünmeyi birer davranış haline getirirler. Sanat atölyesi ortamında dayanışma içerisinde çalışmalarını yapar, bu çalışmalarını kültür sanat etkinleri ile diğer arkadaşları ile paylaşırlar.

İlkokulumuzda öğrencilerimiz, dışavurumcu kişiliklerini özgürce ifade ederler. Kağıt üzerine iki boyutlu çalışmalardan, 3 boyutlu heykel, modelleme çalışmalarına kadar geniş bir alanda çalışma imkanı bulurlar. Bununla birlikte bakarken görmeyi öğrenir, çevrelerine dikkat eder, etraflarında değişen, gelişen olaylara farklı gözlerle bakarlar. Bu farklılıklarını davranışa dönüştürür ve sanatsal kişiliklerini bu yönde geliştirir, özgüven sahibi olurlar.

Yaş grubu özelliklerine göre, üstün yetenekli çocuklar için okul saatleri dışında da sanat çalışmalarımız devam etmekte, veli – okul işbirliği ile öğrencilerimiz bu alanda yönlendirilmektedir.