+90 850 733 1984                EN

Anasayfa Alan Yeterlilik Testiyle (AYT) İlgili İlk Yorumlar

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 28 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleşen AYT sözel alanda, okumaya dayalı, paragraf tarzı ve yorum gerektiren soruların; sayısal alanda ise temel bilgi ve kavramların yorumlanmasına dayalı zorlamayan soruların ağırlıklı olduğu söylenebilir.

Sayısal da Biyoloji ve Fizik alanında zorlayıcı soruların olduğu bu nedenle her iki alanın belirleyici olduğu söylenebilir. Matematik ve Geometri süre kaybettirmeyen, yapılabilir sorulardan oluşmuştur. Özellikle geometri alanında yeni nesil soruların olması dikkat çekmektedir. Edebiyat bilginin paragraf şeklinde yorumlanmasına dayalı sorulardan oluşmaktadır. Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ise bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmuştur.

Özetle genel olarak AYT bilginin yanı sıra muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluşmuştur.

2020 AYT’nin orta düzey zorlukta bir sınav olduğu görülmüş olup ter döken tüm öğrencilerin yoğun çaba ve emeklerinin boşa çıkmamasını ve geleceklerinin AYDIN olmasını dileriz.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 28 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleştirilen AYT oturumunu sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde, branş bazında ilk değerlendirmelerini aşağıdaki şekilde yapmışlardır.

AYT-MATEMATİK TESTİ:

2020 AYT Matematik testinde müfredat dışı soru olmayıp sorular beklenen çerçevede

gelmiştir. Matematik testinde Kümeler ve Üçgenler konularından ayırt edici sorular sorulmuştur. Öncüllü soruların sayısı geçen yıllara göre arttırılmıştır. Geometride “Yeni Nesil” sorulara ağırlık verilmiştir. Öğrenciler tarafından yapılan yorumlarda, 12.Sınıfın ikinci dönem konuları yerine,

polinomlar, diziler, kümeler, karmaşık sayılar konularının soru sayısının artırıldığı belirtilmiştir.

Testin zorluk düzeyinin geçen yıllara göre daha düşük olduğu ve AYT’de sorulan Matematik sorularının kurumumuzda uygulanan deneme sınavlarındaki sorularla benzer kriterlere sahip olduğu öğrenciler tarafından belirtilmiştir.

Analitik düşünme yöntemlerini kavramış, soru tipi ezberlemeyen, temel matematiksel kavram ve teoremler üzerine düşünerek öğrenmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav gerçekleşmiştir.

(NESİBE AYDIN MATEMATİK ZÜMRESİ)

AYT-FEN BİLİMLERİ TESTİ: 

2019 AYT genel olarak değerlendirildiğinde biyoloji ve fizik alanının belirleyici olduğu görülmüştür.

Nesibe AYDIN uzmanları Fen Bilimleri Testini derslere göre aşağıdaki şekilde yorumlamıştır.

a. AYT-Fizik Soruları:

2020 AYT Fizik testinde tüm sorular, 11 ve 12.sınıf müfredatından seçilmiş olup, soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Vektör, Tork, Ağırlık Merkezi, Basit Makineler, Kepler Yasaları, Işık Teorileri, Kondansatör vb.) sorgulama yapılamamıştır. Bu anlamda soruların tamamı müfredata uygun, ancak müfredat kapsamına göre daha dar çerçevede kalmıştır.

Fizik testinin genelinde fiziksel kavramların, matematiksel modeller ve temel fizik kuralları üzerinden güçlü ve dikkatlice yorumlanması ile sonuca ulaşılabilmektedir. Matematiksel işlemlere daha az yer verilmiştir.

Son yıllarda olduğu gibi ortalamanın üzerinde zorlukta olan fizik testi kalitesini ve yerleştirme puanındaki ayırıcı özelliğini korumuştur.

(NESİBE AYDIN FİZİK ZÜMRESİ)

b. AYT-Kimya Soruları:

2020 AYT Sınavı 11 ve 12. Sınıf MEB müfredatından ÖSYM’nin açıkladığı kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Sınavda çıkan soruların bilgiye dayalı, geneli orta zorlukta, fakat aralarında seçici olan sorularında olduğu gözlenmiştir.

2020 AYT sınavı 2019 AYT sınavı ile aynı zorlukta hazırlanmış bir sınavdır. Sınava iyi hazırlanan öğrenciler bu soruları zorlanmadan çözmüşlerdir.

(NESİBE AYDIN KİMYA ZÜMRESİ)

c. AYT-Biyoloji Soruları:

2020 AYT sınavında çıkan 13 Biyoloji sorusunun 5 tanesi 12.Sınıf, 7 tanesi 11.Sınıf, 1 tanesi 10.Sınıf konularını içermektedir.

Soruların tümünün yoğun bilgi içerdiği görülmüştür. Ancak sorulardan birinin yeni nesil tarzında hem yoruma hem de bilgiye dayandığı tespit edilmiştir.

12.Sınıf konularıyla ilgili sorulardan birinin yüksek düzeyde akademik bilgi gerektirdiği tespit edilmiştir.

Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre 2020 AYT sınavındaki Fen Bilimlerinin belirleyici branşı biyoloji olmuştur. Soruların genel olarak iyi çalışılmış ve biyoloji temel bilgilerine hakim öğrencilerin yapabileceği türden olduğu anlaşılmıştır.

2020 AYT biyoloji sorularının 2019 AYT sınavına göre daha zor ancak yanıtların genel olarak daha net olduğu gözlenmiştir.

(NESİBE AYDIN BİYOLOJİ ZÜMRESİ)

AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ve SOSYAL BİLİMLER TESTİ:

a. AYT-Türk Dili Edebiyatı Soruları:

Sınavda müfredat dışı sorulara yer verilmemiş, dil ve anlatım konularından sadece anlam bilgisi soruları yer almıştır. Farklı tipte soruya yer verilmemiş, dil bilgisinden soru sorulmamıştır.

Sınavın Türk edebiyatını tarayan, konu dağılımı dengeli, sürpriz soruların olmadığı ve orta zorlukta bir sınav olduğu saptanmıştır.

(NESİBE AYDIN TÜRKÇE ZÜMRESİ)

b. AYT-Tarih Soruları:

Bu yıl AYT Sosyal Bilimlerde yer alan Tarih sorularının zorluk düzeyi beklendiği gibi, kolay, orta ve zor olmak üzere ölçücü ve dengeli bir dağılım göstermiştir.

2020 AYT’de özellikle iki sorunun seçici nitelikte olduğu görülmüş, üç sorunun ise yorum sorusu olması TYT tarzında sorularında AYT’de yer aldığını göstermiştir.

(NESİBE AYDIN TARİH ZÜMRESİ)

c. AYT-Coğrafya Soruları:

2020 AYT sınavında Coğrafya bölümü soruları 11 ve 12. sınıf MEB müfredatından sorulmuş, ayrıca 1 soruda TYT konusuna yer verilmiştir. Sorular, alan bilgisini ölçmeye yönelik, kuvvetli çeldiricilere sahip sorular niteliğindedir.

11. sınıf müfredatında geniş bir yer kaplayan Türkiye Ekonomisi konusundan soru gelmemiştir. 2019 AYT’ye göre Coğrafya sorularının zorluk derecesi biraz daha yüksek olmuş, Küresel ve Bölgesel

Örgüt sorusu sınavın belirleyici sorusu olmuştur.

(NESİBE AYDIN COĞRAYA ZÜMRESİ)

d. AYT-Felsefe Grubu Soruları:

Felsefe (3), Psikoloji (3), Sosyoloji (3) ve Mantık (3) sorularından oluşan felsefe grubu testinin önceki yıllarda olduğu gibi kavram bilgisi, yorumlama ve metin analizi bilgisi gerektiren sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Felsefe ve mantık alanlarında birer adet yeni nesil diye de adlandırabileceğimiz yaşam örnekli soruya yer verilmiş, diğer sorular ise daha önceki yıllarda sorulan sorularla benzer nitelikte hazırlanmıştır.

Felsefe alanında MÖ 6. yy - MS 2.yy Felsefesi, 17.yy felsefesi ve 19. yy felsefesinden; psikolojide psikolojiye giriş, birey ve çevresi, sosyal psikoloji konularından; sosyolojide, sosyolojiye giriş, toplumsal etkileşim türleri ve toplumsal kontrol konusundan; mantıkta ise mantık bilimine giriş, düşünme ilkeleri ve önerme türleri konularından soru sorulmuştur. Sınavda müfredat dışı soru yer almamış ve zorluk derecesi açısından, orta zorlukta olduğu söylenebilir. Bu yanıyla felsefe grubu testi, önceki yıllarla paralellik göstermiştir.

(NESİBE AYDIN FELSEFE ZÜMRESİ)

e. AYT-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları bu yıl kavram ağırlıklı ve yoruma dayalı soru tarzıyla karşımıza çıkmıştır. Bilgiye dayalı sorular sorularak öğrencinin bilgi seviyesi test edildiği gibi yorum sorularıyla da muhakeme yetenekleri değerlendirilmiştir. 2020 AYT’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının, 2019 AYT’ye benzer şekilde olduğu görülmüştür.

Soruların kavram ve yorum ağırlıklı olması ile birlikte peygamberlerin görev ve özellikleri, Hz.

Muhammed’in hayatı, İslam’da eğitim kurumları gibi konulardan soruların sorulduğu görülmektedir. Özellikle Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili Medine’nin tarihi gelişimini konu edinen paragraf sorusunun öğrencileri zorlayacak şekilde olduğu değerlendirilmiştir.

 

(NESİBE AYDIN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ZÜMRESİ)

28 Haziran 2020 Pazar

İlgili Haberler