Okullarımızın En Önemli Bölümlerinden Sağlık Birimin Tazeleme Eğitimi

Sağlık biriminde görev yapan ve her gün çok sayıda öğrencinin sağlık takipleri, diyetleri, ilaç uygulamaları, beklenmedik sağlık sorunları gibi
konularla yakından ilgilenen çalışanlarımızın, ilk yardım konusundaki bilgilerinin tazelenmesi için eğitim düzenlendi.

Bu eğitimlerde güncel ve teknolojik ilk yardım cihazlarının tanıtımlarının yanı sıra uygulamalı hava yolu açma, kardiyopulmoner resusitasyon
çalışmaları da yapıldı. Çalışmalarla birlikte mevcut malzemelerin periyodik bakımlarının yapılması ve sistematik
iyileştirmeler konusunda planlamalar hayata geçirildi.

Tüm dünyada ani kalp durmalarında ilk yardım yanında hayat kurtarabilecek yegâne cihaz olan ve okulumuzda da bulunan otomatik eksternal defibrilatörümüzün yıllık bakımları yapılarak çalışır vaziyette tutulması sağlandı.

 Son yıllarda kalp masajına yeni yaklaşımların güzel bir örneği Lucas 2 cihazı denendi.

İleri hava yolu uygulamamız.

Kardiyak masaj pratiğimiz.

10 Mayıs 2018 Perşembe