Anasayfa Nesibe Aydın Okullarının 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) İle İlgili Yorumları

NESİBE AYDIN OKULLARININ

1 TEMMUZ 2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

2. OTURUM ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) İLE İLGİLİ YORUMLARI

01.07.2018

Üniversite giriş sınavının 2. oturumu olan ve ülke genelinde 1 milyon 982 bin 669 adayın başvurduğu AYT bugün uygulandı.

Nesibe Aydın Okulları, 2018 AYT’nin ilk değerlendirmelerini, sınavdan çıkan Nesibe Aydın öğrencilerinden alınan bilgiler doğrultusunda, aşağıdaki gibi yapmışlardır.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, TYT sonrası yaptıkları yorumlarda olduğu gibi, AYT sınavının da muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme, çıkarımda bulunabilme becerisini ölçtüğünü, dolayısıyla AYT sorularının düşünme kapasitesini ölçmeye yönelik hazırlandığını bu nedenle de sayısal soruların bile sadece işlem ile çözülemeyeceğini ifade etmişlerdir.

Ayrıca 2018 AYT’de, MEB müfredatına bağlı olarak bilgiyi ölçen, bir kaç konuyu birleştiren ve analiz gerektiren soruların da yer aldığını vurgulamışlardır. Bu nedenle de 2018 AYT’nin kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için başarılı bir sınav olamayacağı görüşünde birleşmişlerdir.

Sınavdan çıkan öğrencilerimizden gelen yorumlar doğrultusunda; Matematik ve Fizik sorularının zor olması nedeniyle 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılan AYT’de, MF’ler için Matematik ve Fizik testleri; TM’ler için ise Matematik testi belirleyici olmuştur.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, AYT oturumuna ilişkin olarak sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde branş bazındaki ilk değerlendirmelerini aşağıdaki şekilde yapmışlardır.

       1.MATEMATİK  SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2018 AYT sınavında, Matematik ve Geometri sorularının 11 ve 12. sınıf müfredatından hazırlandığı ve TYT’de olduğu gibi kurgulu ve çoğu zaman birkaç kazanım ve analiz gerektiren sorulardan oluştuğu gözlenmiştir.

Öğrencilerimizden aldığımız dönütler doğrultusunda Matematik testinin genel olarak zor olduğu, özellikle 5-6 sorunun Türkiye Geneli için ayırt edici olduğu tespit edilmiştir.

Nesibe Aydın Okulları Matematik Zümresi

       2. FİZİK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2018 AYT Fizik soruları, alınan dönütlere göre, bilgi ve bilgiyi yorumlama gücünü ölçen, işleme çok ihtiyaç duyulmayan bir sınav olmuştur. Dolayısıyla bu sınav Fizik testinin nicelik değil, nitelik bakımından ön plana çıktığı bir sınav olmuştur.

Fizik bölümü genel olarak orta-zor kategorisinde kazanımlar dahilinde bir sınav olmuş ve fen alanında belirleyici olma özelliğini bu yıl da tekrarlamıştır

Nesibe Aydın Okulları Fizik Zümresi

       3. KİMYA SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2018 yılı AYT Kimya sorularının genel olarak müfredata uygun, müfredatı tarayıcı  sorulardan hazırlandığı ve soruların 11. ve 12. sınıf Kimya müfredatını kapsadığı tespit edilmiştir.

Öğrencilerimizden alınan dönütler doğrultusunda, 2017 yılı Kimya sorularına gore bu yılki soruların biraz daha zor ve belirleyici olduğu dikkati çekmiştir.

Nesibe Aydın Okulları Kimya Zümre

       4. BİYOLOJİ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sorular bilgi ağırlıklı olup 9. sınıf konularından 1 adet, 10. sınıf konularından 1 adet, 11. sınıf konularından 6 adet, 12. sınıf konularından ise; 5 adet soru sorulmuştur. Ancak, soruların çözülebilmesi için öğrencilerin 9 ve 10. sınıf temel bilgisine de sahip olması gerektiği görülmüştür.

Nesibe Aydın Okulları Biyoloji Zümresi

       5.TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava giren öğrencilerimizden alınan dönütler doğrultusunda; farklı tipte ve müfredat dışı sorulara yer verilmemiş, dil ve anlatımdan yalnızca paragraf sorularına yer verilmiş, dil bilgisinden soru sorulmamıştır. Orta zorluk seviyesinde bir sınav olduğu saptanmıştır.

Nesibe Aydın Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

       6. TARİH SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2018 AYT Tarih sorularının, bilgiye dayalı, müfredata uygun, zorluk derecesinin orta ve üst düzey olduğu gözlemlenmiştir. Alan bilgisini yüksek düzeyde ölçen bir sınav olmuştur.

Nesibe Aydın Okulları Tarih Zümresi

       7. COĞRAFYA SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu yılki Coğrafya soruları geçen yıla göre daha net ve anlaşılır bulunmuştur. Sorularda özellikle Coğrafya’daki harita çalışmalarının önemi hem TYT hem de AYT’de vurgulanmıştır.

Ayrıca AYT Coğrafya-1 testinin sorularında TYT coğrafya müfredatına ait soru kullanılmamıştır. Soruların zorluk seviyesi orta düzeydedir. Bilgi ve bilgiyi yorumlamaya yönelik sorulardan oluşan coğrafya testi her düzeydeki öğrenci tarafından rahat bir şekilde çözülebilmiştir.

Nesibe Aydın Okulları Coğrafya Zümresi

       8. FELSEFE SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2018 AYT’de müfredat dışı soru sorulmamış olup, Felsefe grubu soru dağılımının 3 adet Felsefe,3 adet Psikoloji, 3 adet Sosyoloji ve 3 adet de Mantık sorusu olarak değiştiği görülmüştür. Geçen yıldan farkı, ilk kez felsefe sorusu sorulmuş olmasıdır.

Soruların AYT karakterine uygun bilgi ağırlıklı olduğu ve zorluk derecesinin geçmiş yıllarla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.

Nesibe Aydın Okulları Felsefe Zümresi

       9. DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeni sınav sisteminde ilk defa sınava giren öğrencilerimizden gelen dönütlere göre, 2018 AYT sınavında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının 2017 LYS-4’de yer alan sorularla aynı seviyede olduğu anlaşılmıştır. 2 soru doğrudan bilgi gerektiren, diğer 4 sorunun ise “anlam-yorum-paragraf” sorusu biçiminde olduğu tespit edilmiştir.

Bilgi gerektiren soruların birisi yaşayan dünya dinlerinden, diğeri ise Hz. Muhammed’in (S.A.V.) sünnet çeşitlerinden gelmiştir. Bu iki soru öğrencileri bilgi noktasında zorlamıştır.

Nesibe Aydın Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi

Sevgili öğrenciler,

            30 Haziran’da TYT ve ardından 1 Temmuz’da AYT sürecini bugünkü sınavla tamamladınız. Hepinize geçmiş olsun.

            Zihinsel ve bedensel olarak oldukça yorucu geçen bu yılın sonunda dinlenmeyi fazlasıyla hak ettiniz.

            Şimdi sıra tercihlerde. Doğru bir tercih yaparak vereceğiniz kararlarla hedeflediğiniz üniversite ya da bölüme yerleşmenizi diliyoruz.

            İyi tatiller.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Zümre Başkanları

02 Temmuz 2018 Pazartesi

İlgili Haberler