+90 850 733 1984                EN

Anasayfa ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI KAPATILIYOR...
Kurumsal Bildirimiz ve Kurucumuz Sn.Nesibe Aydın'ın AHaber Röportajı

Değerli Velilerimiz;
MEB’in, özel öğretim kursları ve temel liselerin kapatılacağına ilişkin yapmış olduğu basın açıklaması ile birlikte, kaçak kurslara yönelik sıkı bir denetim başlatılacağı, özel okullara dışarıdan öğrenci için kurs açma yetkisi verilmeyeceği, eğitim çağındaki öğrencilere kendi okullarında; mezun öğrencilere ise sadece Halk Eği- tim Merkezlerinde destek verileceği açıklanmış, ayrıca, eğitim ve öğretim desteğinin de kademeli olarak kaldırı- lacağı vurgulanmıştır.

Dolayısıyla, velilerin çocuklarını hangi kurumlara güvenle emanet edecekleri konusu, her zamankin den daha fazla önem kazanmıştır.

2019-2020 eğitim yılında, Kızılay-YILDIZLAR TEMEL LİSEMİZ, Eskişehir Yolu’ndaki YENİ KAMPÜSÜNDE, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Ortaokul olarak KALİTELİ eğitimine MEVCUT KADROSUYLA devam edecektir. (Lise Giriş Sınavımız: 24 Şubat 2019, Ortaokul Giriş Sınavımız: 17 Mart 2019).

Dershanesiz eğitim modelinin Türkiye’deki öncüsü olan Nesibe Aydın Okullarının 35 yıllık yayın, 20 yıllık dershane, 11 yıllık okul deneyimi ile geliştirerek bütünleştirdiği ve okullarında uyguladığı dershane + okul eğitimi modeli ile Nesibe Aydın öğrencisi,  özel kursa ve özel derse hiç ihtiyaç duymadan yetiştirilmekte- dir. Web sitemizde gururla yayınladığımız  “Kuruluşumuzdan Bugüne Yerleştirme Listemiz” uyguladığımız başarılı eğitim modelimizin en iyi kanıtıdır (bkz. web sitemizin başarılar sayfası).

Kurucularımızın yıllar önceki öngörüleri doğrultusunda DERSHANESIZ  EĞITIM (dershane + okul) modelini başarıyla uygulayan Nesibe Aydın Okullarının, bu değişim sürecinde de diğer okullara öncülük edeceği aşikârdır.

Okul programımızın önemli bir parçası olan Liselere Hazırlık (ortaokulda) ve Üniversiteye Hazırlık Programı (lisede), öğrencilerimizin herhangi bir kurs ya da özel derse ihtiyaç duymadan, hedefledikleri üniversite ve bölümlerine yerleşebilmeleri için tasarlanmıştır. “Liselere  ve Üniversiteye Hazırlık Programları”mızda öğrenciler; sınav içeriği, test tekniği, sınav taktikleri, zaman yönetimi, meslek tanıtımı, üniversite tanıtımları, tercihler vb. konularda, rehberlik birimi ve ölçme değerlendirme uzmanları tarafından, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bir bütünlük içinde uygulanan programla yetiştirilir.

Profesyonel öğretmen kadromuz ile MEB’in belirlediği haftalık ders saatlerinin de üzerinde sağladığımız ders saatleri, problem çözme saatleri, bire bir etüt uygulamalarımız,  akşam çalışmaları,  hafta sonu dersleri, yayın- larımız ve deneme sınavlarımız gibi uygulamalarımız, eğitim modelimizin diğer kurumlara göre en önemli farklılıklarıdır.

Sonuç olarak; Nesibe Aydın Okulları mezunlarının, Hacettepe, Ankara, Gazi, Cerrahpaşa, Koç (burslu) gibi seçkin üniversitelerin TIP fakültelerine;  ODTÜ, Boğaziçi, Koç (burslu), İTÜ, Bilkent (burslu) gibi gözde üniversitelerin Mühendislik, Hukuk ve Idari Bilimler gibi fakültelerine yerleşerek toplu ve yüksek başarı gerçekleştirmelerinin arkasında, özel ders ya da kursa ihtiyaç bırakmayan güçlü, donanımlı ve bir o kadar da uygulaması zor bir sistem bulunmaktadır.

MEB’in 28 Ocak 2019 tarihli Basın Bildirisi, tüm detayları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

Saygılarımızla.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN BASIN AÇIKLAMASI (28 Ocak 2019)
ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI KAPATILIYOR

Millî Eğitim Bakanlığınca, özel öğretim kursları, 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacak. Millî Eğitim Bakanlığı, olası mağduriyetleri önlemek için özel öğretim kurslarının 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin tüm çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşmış olması sonucunda özel öğretim kursları kapanacak. Bu nedenle, veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir.
 

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YENİ DÜZENLEME

Millî Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim çağındaki öğrencilere devlet okullarında, mezun öğrencilere ise halk eğitim merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edecek. Bu kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir.

TEMEL LİSELER KAPANIYOR

Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde 5580 Sayılı Kanunda yapılan geçici düzenlemeyle açılan temel liseler de, 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda Kanunda belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle, temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak. Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda nakil yapabilecek. Millî Eğitim Bakanlığınca, bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMASI SONA ERİYOR

2014 yılında başlatılan kamuoyunda teşvik olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulaması, organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere hariç olmak üzere, diğer özel okullar için 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacak. Bu kapsamda 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise, öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek.

Özel Eğitim Kurslarının ve Temel Liselerin Kapatılması ile ilgili Kurucumuz Sn.Nesibe AYDIN'ın A-Haber Röportajı

06 Şubat 2019 Çarşamba

İlgili Haberler