+90 850 733 1984                EN

Duke Of Edinburgh Ödül Programı

Duke Of Edinburgh 

The Duke of Edinburgh’s International Award, ya da Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü, 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği, dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülüdür. The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation (Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Vakfı) ismiyle 1956 yılında Londra'da kurulan vakfın yürüttüğü programın amacı; gençleri, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmak ve onları hayata hazırlamaktır. 

Uluslararası Ödül Vakfı’nın temel hedefi, dünyadaki 14-24 yaş arasındaki tüm gençlerin programa katılabilmesi  için gerekli koşulları sağlamaktır. 2013 yılında Uluslararası Ödül Vakfı (International Award Foundation) ile TİKAV arasında imzalanan Lisans Sözleşmesi ile “The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye” adıyla, Türkiye'de TİKAV temsilinde uygulanmaya başlamıştır. TİKAV The Duke of Edinburgh’s International Award, ya da Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü, 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği, dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülüdür. The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation (Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Vakfı) ismiyle 1956 yılında Londra'da kurulan vakfın yürüttüğü programın amacı; gençleri, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmak ve onları hayata hazırlamaktır. 

Uluslararası Ödül Vakfı’nın temel hedefi, dünyadaki 14-24 yaş arasındaki tüm gençlerin programa katılabilmesi  için gerekli koşulları sağlamaktır. 2013 yılında Uluslararası Ödül Vakfı (International Award Foundation) ile TİKAV arasında imzalanan Lisans Sözleşmesi ile “The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye” adıyla, Türkiye'de TİKAV temsilinde uygulanmaya başlamıştır. TİKAV http://www.tikav.org.tr bünyesinde bulunan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödülü Ulusal Ofisi, Ödül Programı’nı Türkiye’de tanıtmaya, uygulamaya, denetlemeye ve sertifikalandırmaya yetkili tek organizasyondur.

ÖDÜL'ÜN FELSEFESİ VE ÖNEMİ

Ödül Programı, Edinburgh Dükü ( Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip) tarafından 1956 yılında Alman Eğitmen Kurt Hahn ile birlikte kurulmuştur. Her ikisi de; gençlerin, hayata hazırlanırken bazı can alıcı noktalarda eksik kalabildiğini farketmiş; bunun sonucunda da herkesin kendine göre planlayıp yapabileceği 'medeni yaşama sanatına' hizmet eden Program ortaya çıkmıştır.   

Okul dışı ya da yaygın eğitimin bir parçası olan Ödül Programı, gençlerin hayata hazırlanmasında, yaşam becerileri geliştirmeleri için sunduğu fırsatlar açısından önemli bir rol oynar. Bu, onların özgüvenli olmalarını ve içinde yaşadıkları topluma olumlu katkıda bulunmalarını sağlar.  Ödül Programı'nın dünyada, 130 ülkede uygulanıyor olması, başarısının ve esnekliğinin kanıtıdır.

The Duke of Edinburgh's International Award Programı’nın kurucusu Edinburgh Dükü Prens Philip’in program hakkındaki görüşleri:
“Günümüzde, modern ve gelişmiş dünyada yetişen gençlerin karşılaşacakları birçok zorluk var. Çoğu gencin de bireysel gelişim için sağlanan olanaklara ulaşımı sınırlı. Diğer yandan, gençlere karşı sorumluluklarının farkında olan velilerin, öğretmenlerin, gönüllü kurum liderlerinin ve işverenlerin de kendi sorunları var. Bu Program gençler ve onların geleceğiyle ilgili endişe duyanlar için düşünülmüştür.

Ödül’ün amacı; gençlere, yararlı boş zaman aktivitelerini ve gönüllülük bilincini tanıtarak, onların başarıya ulaşma azmini keşfetmelerini sağlamak ve gençlerin gelişimini teşvik eden kişi ve kurumlara kılavuzluk etmektir. Bu programda yer alan herkesin kendi hayatlarına dair bir katma değer ve mutluluk yakalamasını umuyorum. Şundan eminim ki; bu programı uygulayan herkes, başkalarının saklı kalmış yeteneklerini keşfetmek ve azim gerektiren bir işi başarmalarını sağlamak konusunda yaptıkları yardımlardan dolayı ayrı bir mutluluk duyacaklardır.”  

Tüm bu deneyimler, kararlılık ve süreklilikle nelerin başarılabileceğinin göstergesidir. Sonsuz rekabetin olduğu bir çağda, kazanılan bu beceriler, gençleri iş hayatına da hazırlar ve onlara yeni fırsatlar sağlar. 

Prince Philip, HRH The Duke of Edinburgh

ÖDÜL PROGRAMININ FAYDALARI VE ETKİLERİ

Ödül Programı kişinin kendi sınırlarını zorlamasını esas alır. Bu programda gençler kendi Ödül Programlarını kendileri yaratır, hedeflerini kendileri belirler, gelişimlerini kendileri kayıt altına alırlar ve yalnızca kendileri ile yarışırlar.
Ödül Programının Gençler için Getirileri

 •  Özgüven
 •  Duygu ve hisleri yönetebilme
 •  Direnç ve azim
 •  İlişkileri yönetebilme ve liderlik becerileri
 •  Yaratıcılık ve esneklik
 •  Planlama ve problem çözebilme becerisi
 •  Toplumsal sorumluluklarının farkında olma
 •  Farklı kültürleri anlama
 •  Kişisel ve sosyal hayatta mutluluk
 • Etkili iletişim becerisi

 
Katılımcılar ve Yetişkinler Tarafından Hissedilen Etkiler

 • İstihdam edilme ve kazanç sağlama potansiyelinde artış
 • Bedensel sağlık ve zindelikte gelişme
 •  Zihinsel sağlık ve refah düzeyinde gelişme
 •  Hayırseverlik ve toplum için çalışmalarda artış
 •  Çevresel etkilerde gelişme
 •  Sosyal dayanışmada artış

ÖDÜL'ÜN TARİHÇESİ

Ödül Programı, İngiltere'de 1956 yılında Kurt Hahn (Dr. Kurt Matthias Robert Martin Hahn 1886 – 1974) tarafından kurulan Gordonstoun Okulu’nun eğitim felsefesine dayanmaktadır. O yıllarda, erkek öğrencilerin okuldan ayrılma yaşı (15) ile askere alınma yaşı (18) arasındaki 3 yıllık boşluk, onların gelişim sürecine ve bu süreci nasıl değerlendireceklerine dair endişeye yol açıyordu.

Kurt Hahn, aynı zamanda Outward Bound Programı’nın, -Türkiye’de bazı okullarca da uygulanan Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nın ve dünyadaki ilk uluslararası müfredat programını uygulayan okul olan Atlantic College kurucusudur.

Kurt Hahn’ın eğitim felsefesi; gençlerin eğitimlerinde, okul dışı faaliyetlerin, en az akademik çalışmalar kadar, önemli olduğunu,  bilinçli olarak, gençlerin ilgi duydukları alanlara yönlendirilmesini ön görmekteydi. Ödül Programı bu felsefeden yola çıkılarak tasarlanmıştır.

1937’de Kurt Hahn ve 150 öğrencisi, gençlerin fiziksel yeteneklerini geliştirecek üç aşamalı bir proje oluşturdu. Bu aktiviteleri tamamlayanlara Moray Badge Ödülü'nün verilmesine karar verildi. Böylece, Moray Badge programı da Hahn’ın eğitim prensipleri ile yaşar hale geldi.

1954 yılına gelindiğinde Gortunstoun‘un ilk öğrencileri Edinburgh Dükü Prens Philip ile proje hakkında düşüncelerini paylaştı. Prens Philip öğrencilerle hemfikirdi ancak projenin Sir Kurt Hahn’ın da içinde yer alacağı bir komite tarafından şekillendirilmesini istedi. Birlikte programı şekillendirdiler ve program 'The Duke of Edinburgh’s Award' adını aldı.

Böylece, Ödül Programı ilk olarak 1956 yılında Birleşik Krallık’ta ‘The Duke of Edinburgh’s Award’ adı ile uygulanmaya başladı. İlk yıllarda Program’ın uygulanmasında pilot grup olarak 14 – 18 yaş arasındaki erkekler seçildi. Daha sonra;

1958’de ilk Altın Ödül verildi.

1959’da kızlar da Program’a resmi olarak dâhil edildi.

1980’de yaş aralığı 14 – 25 yaş olarak genişletildi.

1970’li yılların başında, Ödül Programı 31 ülkede uygulanmaktaydı. 1989’da bu sayı 48’e yükseldi.

Mayıs 1988’de Ödül Programı’nın bugünkü merkezi olan “International Award Association“ kuruldu.

Uygulanmaya başlandığı 1956 yılından bu güne kadar 130’u aşkın ülkede, The Duke of Edinburgh's International Award, gençlerin eğitiminin bir parçası haline geldi ve tüm dünyada 8 milyonu aşkın genç Ödül Programı’na katıldı. Her yıl ortalama bir milyondan fazla genç Ödül Programı'na katılıyor.

The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation (Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Vakfı)'nın resmi websitesi: 

http://www.intaward.org

TÜRKİYE'DE ÖDÜL PROGRAMI'NIN TARİHÇESİ

Türkiye, Ödül Programı ile 1995 yılında tanışmıştır. Ödül Programı’nın ülkemizdeki ilk uygulayıcıları Türk-İngiliz Dostluk Derneği ve birkaç okul olmuştur.

2001 yılında; Ödül Programı’nı gündemine alan Türkiye İnsan Kaynakları  Eğitim ve  Sağlık Vakfı (TİKAV), Türk-İngiliz Dostluk Derneği ile işbirliği içinde Ödül Programı’nı ulusallaştırma çalışmalarını başlatmıştır.  
Mayıs 2002’de; Milli Eğitim Bakanlığı, Ödül Programı’nın Ankara, Aydın, Bursa, Elazığ, Eskişehir,   Gaziantep, Kayseri olmak üzere 7 pilot ildeki lise dengi okullarda uygulanmasını resmi yazı ile onaylamıştır.
Eylül 2003’te, o zamanki adıyla ‘Uluslararası Gençlik Ödülü Programı’nı kendi bünyelerinde uygulayan eğitimciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından Gençlik Ödülü Derneği kurulmuş ve program dernek tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Türkiye'de 1 Haziran 2013’ten bu yana ‘The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye’ adıyla Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde uygulanmaktadır. Gençlik Ödülü Derneği’nin faaliyetine son verilmiş; TİKAV, Ulusal Otorite olarak Program’ı yürütmeye başlamıştır.

Türkiye’de Ödül Programı’nı uygulamaya yetkili tek kurum olan TİKAV (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı) , Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış Uluslararası Ödül Birliği’inin  üyesidir.

ÖDÜL PROGRAMI'NIN BÖLÜMLERİ

Beceri Geliştirme

Bu bölümün amacı, gençlerin kültürel ve sosyal aktiviteler arasından ilgi alanlarına uygun ve kendi amaçlarına yönelik bir aktivite seçerek becerilerinin gelişmesini teşvik etmektir. Beceri Geliştirme bölümünde önemli olan, belirli bir yetenek derecesine ulaşmaktan çok katılımcının yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda bir hedef belirlemesi ve düzenli çalışma ile bu hedefe ulaşmasıdır. Her katılımcının, seçtiği Beceri Geliştirme faaliyetini öğrenmek veya yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olması amacıyla bir eğitmene ya da bu konuda bilgi sahibi bir yetişkine ihtiyacı vardır.

KAZANIMLAR:

•             Yeni yetenekler ve ilgi alanları keşfetmek

•             Sosyal becerilerini geliştirmek

•             Yeni insanlarla tanışmak

•             Zaman yönetimini öğrenmek

•             Zorluklarla başa çıkmayı öğrenmek

•             Özgüven ve motivasyon

•             Yeni kariyer hedefleri yaratmak

Beceri Geliştirme Faaliyetlerine bazı örnekler

•             Müzik: Enstrüman çalmak, Şan , müzikal…

•             Tiyatro

•             Antrenörlük ve hakemlik eğitimleri

•             El sanatları: Çinicilik, oyun hamuru modelleri, süsleme, terzilik, cam boyama, mücevherat yapımı, güzel yazı sanatı, çizim, sanat tarihi, fotoğrafçılık, grafik tasarım…

•             Doğa ve Çevre: Tarım, astronomi, arı yetiştiriciliği, köpek eğitimi ve bakımı, balıkçılık, ormancılık, bahçıvanlık, at bakımı, meteoroloji…

•             İletişim: Film çekimi ve video hazırlama, işaret dili, yabancı diller, haber bülteni ve dergi hazırlama, sunum becerileri, hitabet ve münazara teknikleri, dijital medya, bilgi teknolojisi, web site yönetimi…

•             Oyunlar: Bilardo, kart oyunları, satranç, dama, dart, tavla…

Fiziksel Gelişim

Fiziksel Gelişim bölümü beden sağlığını, takım becerilerini, öz saygıyı ve katılımcıların öz güvenini artırmayı amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR:

 Fiziksel kapasiteyi artırmak

Yeni yetenekler ve ilgi alanları keşfetmek

Zorluklarla başa çıkmayı öğrenmek

Başarı hissini tatmak

Özgüven

Takım çalışması

Öz disiplin

Fiziksel Gelişim Faaliyetlerine bazı örnekler…

Katılımcılar, bu bölümde tamamen yeni bir aktiviteye başlayabilir ya da zaten yaptıkları bir aktivitedeki becerilerini geliştirebilirler.

Atletizm Faaliyetleri: Atletizm, jimnastik, fitness, orientering, koşu, yüksek atlama…

Dans: Bale, modern dans, salon dansları

Gönüllü Hizmeti

Gönüllü Hizmeti bölümü gençlere, toplumdaki bireylerin birbirlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak gönüllü yardımın önemini göstermeyi ve sosyal hizmeti özendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu bölümde katılımcılar toplumun ihtiyacını karşılayacak şekilde bir faaliyette bulunmalıdır ve yapılan faaliyet katılımcının kişisel gelişimine katkı sağlamalıdır. Gönüllü Hizmeti faaliyeti için seçenekler oldukça fazladır; bireysel ya da bir kurumun çatısı altında yapılabilir.

KAZANIMLAR:

Kişisel gelişim

İlişkileri yönetilme becerileri ve liderlik yeteneği

Farklı kültürleri anlama

Toplumsal sorumlulukların farkında olmak

Karşılıklı güven

Zayıf ve güçlü yönlerini tanımak

Özgüven

Önyargılardan kurtulmak

Sorumluluk duygusunun gelişmesi

Kişisel ve sosyal hayatta mutluluk

Gönüllü Hizmeti Faaliyetlerine bazı örnekler

Yapılabilecek etkinlikler oldukça geniş kapsamlıdır.  Ödül Lideri, katılımcıların yerel bazda bazı araştırmalar yapmasını teşvik etmelidir. Aşağıdaki listede birkaç ayrıntılı örnek yer almaktadır.

Yaşlı veya engelli insanlara alışverişlerinde, bahçe içlerinde ya da ev işlerinde yardım etmek

 Hastanelerde ve bakım evlerinde gönüllü olarak çalışmak

Yerel radyo, gazete veya bloglara yardımcı olmak

Spor koçluğu veya liderlik yapmak

İlk Yardım vb. kurslara katılmak daha sonra elde edilen bu becerileri toplum yararına kullanmak (örneğin futbol maçlarında ilk yardım görevlisi olmak)

İlkokul çocuklarının öğretimine yardımcı olmak

Temel sağlık hizmeti, aşı kampanyaları vb. gibi önemli meselelerle ilgili toplumu ve özel grupları eğitmek üzere deneyimli kişilerle birlikte çalışmak

Boş arazileri, nehirleri temizlemek veya tehdit altındaki yabani hayat ya da ağaçları korumak gibi bir çevre koruma projesi içinde yer almak

Macera ve Keşif Yolculuğu

Gençlerin özgüven duygularını arttırarak takım çalışması becerisi kazandırmayı, macera ve keşif ruhunu geliştirerek doğayı tanımayı ve doğaya saygı duymayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Macera ve Keşif Yolculuğu, katılımcılara daha önce bulunmadıkları bir ortamda bir amaç için yola çıkarak doğa ve ekip çalışması konusunda deneyim kazanmalarını sağlamaktadır. Bu bölümde katılımcılar kamp öncesinde planlama yapar ve bu konuda eğitimler alırlar.  Kampı tamamlamak, özgüven, azim ve işbirliğine dayalı takım çalışmasını gerektirir. Her katılımcı, Ödül kategorisine göre kamp organizasyonuna katılmaktadır.

BRONZ Kategori:  Kamp süresi 1 gece 2 gündür.

GÜMÜŞ Kategori: Kamp süresi 2 gece 3 gündür.

ALTIN Kategori:    Kamp süresi en az 3 gece 4 gündür.

Katılımcıların, kampa gitmeden önce gerekli eğitimleri almalı ve uygun aktiviteleri yapmaları gerekir. Teorik ve pratik eğitim, güvenlik önlemleri, yön bulma ve çevreye duyarlılık konularını içermelidir. Katılımcılar, kampın bitiminde, bir rapor hazırlar. Rapor, görsel malzemeler içerebilir. Macera ve Keşif Yolculuğu'nda en önemli nokta katılımcının güvenliği olduğu için, kamp alanında, uzman kişilerin ve sorumlu yetişkinlerin (Ödül Lideri & Supervisor) denetiminde yapılır. Ödül Programı kapsamında eğitim almayan yetişkinler (Ödül Lideri & Supervisor), ekibin bir üyesi olarak değerlendirilemezler. Eğer bu kişilerin gruba refakat etmesi gerekiyorsa, grubun verdiği uyum sağlaması beklenir.

KAZANIMLAR:

Planlama becerilerinin gelişmesi

Girişimcilik

Takım çalışması

Zorluklarla başa çıkmayı öğrenmek ve sorumluluk almak

Özgüven

Liderlik becerileri geliştirmek

İnisiyatif kullanmak

Doğayı tanımak

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

‘Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü’ Nedir?

130’dan fazla ülkede uygulanan; ülkemizde, TİKAV’ın (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı)    ‘The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye’ Ulusal Otoritesi olduğu Ödül Programı, 14 - 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılımına açık, dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülüdür.

Ödül Programı’na Katılım Şartları Nelerdir?

14 – 24 yaş arasındaki gençler, kendileri ile eşleşen Ödül Lideri’yle ile görüşüp Program’la ilgili detaylı bilgiye sahip olduktan sonra, senelik olarak belirlenmiş ‘Katılım Bağışı’ tutarını ödeyerek Ödül Programı’na başlayabilirler.

Ödül Kategorileri Nelerdir?

Katılımcının hedefleyebileceği üç ödül kategorisi bulunmaktadır:

Bronz Ödül: 14 ve 24 yaş arası gençlerin[T1] katılabileceği ödül kategorisidir. Programın süresi en az 6 aydır.

Gümüş Ödül: 15 ve 24 yaş arası gençlerin katılabileceği ödül kategorisidir. Programın süresi en az 12 aydır.

Altın Ödül: 16 ve 24 yaş arası gençlerin katılabileceği ödül kategorisidir. Programın süresi en az 18 aydır.

Kategoriler Altında Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

Ödül Programı; Toplum Hizmeti, Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim, Macera ve Keşif ile yalnızca Altın kategoride yer alan Toplumsal Uyum Projesi bölümlerinden oluşmaktadır.

Macera ve Keşif Yolculuğu’na  Nasıl Katılabilirim?

Macera ve Keşif Yolculuğu, Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programının kamp içeren bölümüdür. Bu sebeple yalnızca programı uygulayan katılımcılar katılabilmektedir.

Faaliyetler Nasıl Takip Ediliyor?

Katılımcı her bölümde yaptığı aktivite için ‘Faaliyet Takip Çizelgesi’ doldurup formları Ödül Lideri aracılığıyla Ulusal Ofise ulaştırır. Ulusal Ofis, katılımcı çizelgelerini veri tabanına kaydetmektedir. Ayrıca çok yakında online olarak kullanılacak başka bir sisteme de geçilecektir.

Ödül Almaya Nasıl Hak Kazanılır?

Bronz, Gümüş veya Altın kategorilerinden birini yapan katılımcı, kategori altındaki faaliyetleri belirtilen sürelerde yapması halinde; o kategoride Ödül almaya hak kazanır. Sonrasında Ödül almaya hak kazanan katılımcıların sertifika ile rozeti tören sırasında kendisine takdim edilir.

Programın Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim ve Toplum Hizmeti bölümlerini tamamladım. Macera ve Keşif Yolculuğu bölümünü yapmasam Ödül almaya hak kazanır mıyım?

Ödül Programında her kategori altında 4 bölüm bulunmaktadır(Altın kategoride ek olarak 5. bir bölüm daha bulunmaktadır.). Ödülü almaya hak kazanmak için tüm bölümlerin belirtilen sürelerde tamamlanması gereklidir.

Ödül Programı Sonunda Alınan Sertifika Nerede Kullanılabilir?

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü  130’dan fazla ülkede uygulanan bir Ödül Programı’dır. Tüm gereklilikleri yerine getirdikten sonra alınan Ödül sertifikası uluslararası alanda geçerlidir ve iş/üniversite/burs başvurularında kullanılabilir.

Ödül’e katılmak istiyorum; ancak okulumda ‘Ödül Programı’ uygulanmıyor. Bu durumda Ödül’e nasıl katılabilirim?

Bu durumda Bağımsız Katılımcı olabilirsiniz. bagimsiz@intaward.org.tr  adresine kurumunuzda Ödül’ün uygulanmadığını belirten ve ön başvuru için gereken bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi, okuduğunuz okulun adı, yaşadığınız şehir, telefon ve e-posta adresi) içeren bir e-posta gönderdiğinizde Ulusal Ofis tarafından değerlendirilir ve bağımsız bir Ödül Liderine yönlendirilirsiniz. Bağımsız Ödül Lideri aracılığıyla da Ödül’e başlayabilirsiniz.

Bronz, Gümüş ve Altın Kategorilerinin birbirine üstünlüğü var mıdır?

Her kategori temelde aynıdır ve bir kategori diğerine göre daha üstün değildir. Sadece kategorilere başlama yaşı ve uygulama süreleri farklıdır.

Ödül Programı’na Türkiye’de başlayan ve eğitimi için yurtdışına giden kişi Ödül Programına gittiği ülkede devam edebilir mi?

Ödül Programı 130’dan fazla ülkede aynı prosedür ve şartlarda uygulanan global bir programdır. Bu sebeple gidilen ülkede program uygulanıyorsa aynı şartlarda yaptığı kategori altındaki faaliyetlere devam edilebilir.

Ödül Programı’nı kurumumuzda başlatmak için neler yapmamız gerekiyor?

Ödül Programı’nı kurumunuzda başlatmak için, Ulusal Otorite ile kurumunuz arasında bir Alt-Lisans Sözleşmesi imzalanması gereklidir; sözleşme imzalandıktan sonra ‘Ödül Birimi’ statüsüne ulaşırsınız. Ulusal Ofis tarafından verilecek eğitimleri aldıktan sonra da programı okulunuzda başlatabilirsiniz. Süreci başlatmak içininfo@intaward.org.tr  adresine e-posta göndererek Ulusal Ofis ile irtibata geçebilirsiniz.

Ödül Programı’nı kurumumuzda yürütmek için hangi eğitimlere katılmamız gerekiyor?

Her kurumda en az 2 Ödül Lideri ( bu durumda Ödül Liderlerinden biri Ödül Koordinatörü olmalıdır )ve 1 Supervisor (Gözetmen) olması gerekmektedir. Ödül Lideri ve Supervisor (Gözetmen) olabilmek için Ulusal Ofis tarafından organize edilen eğitimlere katılmanız gereklidir.

‘Ödül Lideri’ kimdir, nasıl ‘Ödül Lideri’ olabilirim?

Ödül Lideri; Ödül Programı süresince katılımcılara ‘mentor’luk yapan gönüllü yetişkindir. Ödül Lideri olabilmeniz için, kurumunuzun Ulusal Ofis ile Alt Lisans Sözleşmesi imzalamış olması ve gerekli eğitimlere katılmış olmanız gereklidir.

‘Bağımsız’ ‘Ödül Lideri’ kimdir, nasıl bağımsız ‘Ödül Lideri’ olabilirim?

Bağımsız Ödül Lideri;  Ödül Programı’nı bir kuruma bağlı olmadan uygulayacak gönüllü yetişkindir. Bağımsız Ödül Lideri olmak için; info@intaward.org.tr  adresine ‘Bağımsız Ödül Lideri’ olmak istediğinizi belirten ön başvurunuzu (ad, soyad, doğum tarihi, çalışılan kurum, şehir, telefon ve e-posta adresi) e-posta ile gönderebilirsiniz.  Ön başvuru, Ulusal Ofis tarafından değerlendirilir;  kontenjan olması durumunda kişi ‘Ödül Lideri Eğitimi’ne dahil edilir.

‘Supervisor’(Gözetmen) kimdir, nasıl ‘Supervisor’ (Gözetmen) olabilirim?

‘Supervisor’ (Gözetmen); Macera ve Keşif Bölümü için Ödül Katılımcısı’nı hazırlayan; deneme ve asıl yolculukları sırasında Ödül Katılımcıları’ndan oluşan grupların güvenliğinden sorumlu olan kişidir. Supervisor (Gözetmen) olabilmek için bulunduğunuz kurumun Ulusal Ofis ile Alt Lisans Sözleşmesi imzalamış olması ve Ulusal Ofis tarafından düzenlenen Supervisor (Gözetmen) Eğitimi’ne katılmış olmanız gereklidir.

Danışman kimdir?

Danışman; Ödül Lideri ya da katılımcı tarafından belirlenen, Ödül Katılımcısının Ödül Programındaki Bölümlerinde seçmiş olduğu faaliyetlerini denetleyen, Faaliyet Takip çizelgeleri uygulama süresince ve program bitirdikten sonra Record Book’unu imzalayan gönüllü yetişkin kişidir.

Doğrudan Altın Kategorisi’ne başlayabilir miyim?

Altın kategoriye başlamak için 16 – 24 yaş arasında olmak gerekir. Eğer 16 yaş üzerindeyseniz doğrudan Altın kategorisine başlayabilirsiniz.

Ödül Programı kategorilerinde tamamlanması gereken süreler nedir; süre indirimi var mıdır, ne demektir?

Ödül Programı’nda her kategori için belirli bir süreyi tamamlamanız gerekir. Buna göre;

Bronz kategori - en 6 ay (26 haftalık)

Gümüş kategori - en az 12 ay (52 haftalık)

Altın kategori - en az 18 ay (78 haftalık) katılım gerektirir.

Bir kategori tamamlandıktan sonra, bir sonraki  kategoriden devam edilirse, süre indirimi yapılmaktadır.

Buna göre;

Bronz kategorisini tamamladıktan sonra Gümüş kategorisine geçerseniz, Gümüş kategorisindeki her bir faaliyeti sadece 6 ay (26 hafta) yapmanız yeterlidir.

Gümüş kategorisini tamamladıktan sonra Altın kategorisine geçerseniz, Altın kategorisindeki her bir faaliyeti sadece 12 ay (52 hafta) yapmanız yeterlidir.

Önemli not: Bronz kategorisi tamamlanıp Gümüş kategorisi atlanarak, doğrudan Altın kategorisine geçişte süre indirimi yapılmamaktadır.

‘Ödül Lideri’ veya ‘Ödül Danışmanı’ aile bireyi olabilir mi?

Aile bireylerinden herhangi birinin Ödül Lideri veya Ödül Danışmanı olması uygun görülmemektedir. Bu durum, katılımcının sosyalleşmesine ve öz disiplininin gelişmesine yeteri kadar destek sağlamamaktadır.

Ödül için alınan “Katılımcı Bağışı” Program’a başladıktan sonra ödense olur mu ?

‘Katılımcı Bağışı’nın, Ödül Programı’na başlamadan önce yatırılması gerekmektedir.

The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye ile kurumsal olarak bir işbirliği yapabilir miyiz?

Çeşitli kurumlarla (sivil toplum kuruluşları veya özel firmalarla) kurumsal olarak stratejik işbirliği sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu kapsamda, belirlenen amaçlar doğrultusunda ortak platformlarda çalışmalar yapılmaktadır. Konuyla ilgili taleplerinizi info@intaward.org.tr   adresine e-posta olarak  gönderebilirsiniz.

MveK Yolculuğu sırasında kamp alanında diğer ekiplerin yanına gidip orada onlarla zaman geçirebilir miyiz?

Kamp süresince grupların takım ruhunu kavrayabilmeleri ve grup içi iletişimlerini güçlendirebilmeleri amacıyla kendi ekibi ile vakit geçirmeleri beklenmektedir.
 
MveK Yolculuğu sırasında ihtiyaçlarımız giderebileceğimiz bir tesis var mıdır ?

İhtiyaçlarınızı giderebilmeniz için bir tesis yoktur. Bu sebeple, katılımcılar ihtiyaçlarını doğada gidermek zorundadırlar.
 
MveK Yolculuğu’nda ulaşım aracının içinden veya öğretmenlerimizden daha sonra eşya temin edebilir miyiz?

Katılımcıların kamp boyunca kullanmaları gereken tüm eşyalar yanlarında olmalıdır. Daha sonradan araçlarından veya onlara eşlik eden Ödül Liderleri veya Supervisorlar’ından eşya temin edemezler.  Kullanacakları eşyaları planları dahilinde yanlarına almaları beklenir.
 
MveK Bölümü’nde Asıl Yolculuğa gelindiğinde kalınacak yeri ve ulaşım aracını MveK ekibi mi ayarlıyor ?

Hayır, kalınacak yer ve ulaşım araçlarını ayarlamak Ödül Birimi’nin ya da katılımcıların sorumluluğundadır.
 
MveK Yolculuğu esnasında sakatlanan ve asıl yolculuğa devam edemeyen katılımcı kampı ve Ödül’ü tamamlamış sayılır mı?

Macera ve Keşif Yolculuğu bölümünde de,  diğer bölümlerde olduğu gibi, Bronz, Gümüş ve Altın Ödülleri için belirlenmiş sürelerin tam ve eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Yolculuk tamamlanmadan sakatlanan veya devam edemeyecek durumda olan katılımcılar kategorilerini tamamlamak ve Ödül’e hak kazanmak için tekrar kampa katılmak durumundadır. 

Daha fazla sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin: info@intaward.org.tr 

KAYNAKCA: https://www.intaward.org.tr/

 

>http://www.tikav.org.tr bünyesinde bulunan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödülü Ulusal Ofisi, Ödül Programı’nı Türkiye’de tanıtmaya, uygulamaya, denetlemeye ve sertifikalandırmaya yetkili tek organizasyondur.