NESİBE AYDIN EĞİTİM KURUMLARI Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Bilim Kurulu

Dr. Burcu Aydın Özüdoğru
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi

Ekonomi, Finans, Mali Yönetim ve Kurumsal İletişim
Prof. Dr. Erten GÖKÇE
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi

İlköğretim Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Eğitimde program geliştirme, sınıf yönetimi, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimi, okul-aile işbirliği, okulda sorun çözme uygulamaları, öğretim yöntem ve teknikleri.
Prof. Dr. Metin MUNZUR
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Devlet Konservatuvarı
Konservatuvar Müdürü

Müzik eğitimi, profesyonel müzik eğitimi, Sanat Akademisi içerisinde eğitim.
Prof. Dr. Bülent BERKER
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi

Tıp eğitimi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı.
Prof. Dr. Mustafa YAVUZ
Araştıran Okul Değerlendirme ve Akreditasyonu Merkezi

Öğrenme, Yönetici Eğitimi, Liderlik ve Girişimcilik
Prof. Dr. Feyza ERDEN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi

Çocuk gelişimi, aile eğitimi, erken çocukluk eğitimi, çocuklarda uyumsuz davranışlar.
Prof. Dr. Cengiz AKALAN
Ankara Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi

Sağlık ve egzersiz ilişkisi, fiziksel aktivite ve spor, egzersiz programı oluşturma, düzenli egzersizin kuralları.
Prof. Dr. Bican ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimleri Fakültesi
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Öğretim Üyesi

Siyaset bilimi, demokrasi, hoşgörü, siyasal düşünce tarihi.
Doç. Dr. Eren CEYLAN
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi

Fen eğitimi, ölçme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirmede uluslararası uygulamalar, sınıf içi ölçme ve değerlendirme, IB programlarında ölçme ve değerlendirme.
Doç. Dr. Aliye ERDEM
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi

İlkokuma ve yazma öğretimi, Türkçe öğretimi, eğitimde program geliştirme, öğrenme-öğretme süreçleri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf içi etkinlik geliştirme.
DR. Öğr. Üyesi Bilal ULUSOY
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Nesibe Aydın Okulları
Gaziantep Kampüsü

Saadet ROACH
Nesibe Aydın Okulları
Gölbaşı Kampüsü
Akademik Direktör

Yabancı dil öğrenimi, yabancı dil sınavları, yurt dışı eğitim, uluslararası bakalorya programları.
Emel SÜRÜCÜ
Nesibe Aydın Okulları
Yıldızlar Kampüsü
Lise Koordinatörü


Fatma PAPAK
Nesibe Aydın Okulları
Gölbaşı Kampüsü
İlkokullar Koordinatörü


Kadir BAYŞU
Nesibe Aydın Okulları
Konya Kampüsü
Ortaokullar Koordinatörü