NESİBE AYDIN EĞİTİM KURUMLARI Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

JEF - Journal of Education and Future

Journal of Education and Future – JEF (ISSN: 2146-8249), Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından, yılda iki kere yayımlanan disiplinlerarası ve hakemli bir eğitim dergisidir.

JEF günümüzde her alandaki gelişmeler ışığında gelecekteki eğitimin niteliğinin artmasına ve bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda JEF'te eğitim bilimleri, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, lisans, lisansüstü eğitimin tüm alanları ile ilgili özgün araştırma ve uygulamalara dayalı akademik yazılar yayımlanmaktadır.

JEF'in ilk sayısından itibaren uluslararası standartlar ve disiplinlerarası bir yaklaşım temel alınmıştır. Eğitim ve Gelecek Dergisi, her kurumdan ve her ulustan bilim insanları ile eğitimcilerin makale başvurularını kabul etmektedir. Bu nedenle dergide sadece İngilizce makaleler yayımlanmakta ve makalelerin Türkçe özetlerine yer verilmektedir.

JEF SSCI’de taranabilmek amacıyla başvurusunu yapmış ve değerlendirme sürecini başlatmıştır.

Dizinlenme / Abstracting and Indexing

Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), TUBİTAK ULAKBİM National Index, Ani Journal Index, DOAJ Directory of Open Access Journals, ASOS Index, ProQuest Science Journals, Arastirmax Bilimsel Yayın Indeksi, Akademik Dizin, Research Bible.

JEF - Journal of Education and Future  web sayfası için tıklayınız

Editörler Kurulu

 • Baş Editör: Prof. Dr. Erten GÖKÇE
 • E-mail: jef.editor@gmail.com 
 • Phone: 03123633350-5112
 • Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Aliye ERDEM
 • E-mail: aliyeerdem06@gmail.com
 • Phone: 03123633350-5117 

YAYIN VE DANIŞMA KURULU

 • Aliye Erdem, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • Berna Aslan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • Betül Eröz Tuğa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
 • Bican Şahin, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 • Burhanettin Keskin, The University of Mississippi, ABD
 • Cengiz Akalan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • Charles E. Butterworth, Maryland Üniversitesi, ABD
 • Çiğdem Kan, Fırat Üniversitesi, Türkiye
 • David Schmidtz, Arizona Üniversitesi, ABD
 • Dilek Acer, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • Erdinç Çakıroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
 • Eren Ceylan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • Erkin Onay, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 • Erten Gökçe, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • Feyza Erden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
 • Jan Krotkı, West Bohemia Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti
 • Jarmila Honzíková, West Bohemia Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti
 • Levent Kuterdem, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 • Mehmet Aydeniz, University of Tennessee, ABD
 • Mehmet Gültekin, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 • Metin Munzur, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 • Murat H. Eskiyerli, Bilkent Üniversitesi, Türkiye
 • Mustafa Erdoğan, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
 • Mustafa Hilmi Çolakoğlu, MEB, Türkiye
 • Mustafa Sami Topçu, Muğla Üniversitesi, Türkiye
 • Orhan Arıkan, Bilkent Üniversitesi, Türkiye
 • Omer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • Yaşar Bodur, Georgia Southern University, ABD
 • Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
 • Z. Canan Karababa, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • Zeynep Munzur, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye

Değerlendirme Süreci

Eğitim ve Gelecek Dergisi’nde yayımlanması amacıyla başvurulan aday makale, Editörler Kurulu tarafından yayın ilkeleri doğrultusunda ön incelemeye alınır. Editörler Kurulu, dergide yayımlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazara iade edilir.

Editörler Kurulu tarafından değerlendirme sürecinin başlatılması onaylanınca aday makale alan uzmanı olan 2 hakeme isimsiz olarak gönderilir ve hakemlerden 30 gün içinde aday makaleyi değerlendirmesi istenir. Aday makalenin değerlendirme sürecinin sonunda, hakem değerlendirme formları isimsiz olarak sorumlu yazara gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istenirse yazar en geç 15 gün içerisinde düzeltilen makaleyi ve düzeltme raporunu sisteme yükler. Düzeltilmiş olan makale, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir.

Editörler Kurulu, hakem raporları ve/veya düzeltmelerde istenilenlere uyulup uyulmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına karar verir. Değerlendirme süreci biten makaleler, dergide yayımlanmak üzere sıraya alınır.

Yazarlara Notlar

Eğitim ve Gelecek Dergisi’ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin bütün yayım hakları Eğitim ve Gelecek Dergisi’ne aittir. 

Eğitim ve Gelecek Dergisi'ni incelemek veya dergimize makale başvurusu yapmak için Dergipark üzerinden JEF'e ulaşılabilir: