NESİBE AYDIN Sanat Akademisi KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Akademik Danışmanlar Akademik Danışmanlar

Akademik Danışmanlar

Sanat bir bakma biçimidir, bu bakışta vücudun el verdiği tüm duyu organları devreye girer. Sanat’a ulaşılabilmesi için beynin duyu organlarıyla ve doğayla mükemmel senkonizasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bu mükemmel uyum ise sadece yaratıcı ve disiplinli eğitim süreci ile sağlanabilir. Bu durumun farkında olan Nesibe Aydın Sanat Akademisi, öğrencilerine sunmuş olduğu ideal sanat ortamları kadar, onları yetiştirecek öğretmenlerin de en belirleyici etken olduğunun bilinciyle hareket eder. Öğrencilerimize sanat bakışını, duruşunu kazandıracak olan öğretmenlerimiz; ulusla arası programları uygulayabilecek, Konservatuvar ve Güzel sanatlar Fakültelerinin ilgili alanlarından mezun, deneyimli, alanında söz sahibi hocalarımızdan oluşmaktadır.

BİLİM KURULU

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın başarılı çizgisini daha da yukarılara taşımak, eğitim politikalarına bilimsel katkı sağlamak, yeni stratejiler üretmek, eğitim bilimleri alanında araştırmalar ve yayınlar yapmak üzere Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Bilim Kurulu göreve başlamıştır. Bilim Kurulu’nda aşağıdaki akademisyen ve uzmanlarımız yer alacaktır.

 

Adı Soyadı Görevi E-Posta Adresi
Prof. DR. Erten GÖKÇE Bilim Kurulu Üyesi e.gokce@nesibeaydin.k12.tr
Doç. Dr. Metin MUNZUR Bilim Kurulu Üyesi m.munzur@nesibeaydin.k12.tr
Prof. DR. Bülent BERKER Bilim Kurulu Üyesi b.berker@nesibeaydin.k12.tr
Dr. Burcu Aydın Özüdoğru Bilim Kurulu Üyesi  b.aydin@nesibeaydin.k12.tr
Prof. Dr. Mustafa YAVUZ  Bilim Kurulu Üyesi  m.yavuz@nesibeaydin.k12.tr
Saadet ROACH Bilim Kurulu Üyesi s.roach@nesibeaydin.k12.tr
Doç. Dr. Feyza ERDEN Bilim Kurulu Üyesi f.erden@nesibeaydin.k12.tr
Prof. Doç. Dr. Cengiz AKALAN Bilim Kurulu Üyesi c.akalan@nesibeaydin.k12.tr
Doç. Dr. Eren CEYLAN Bilim Kurulu Üyesi e.ceylan@nesibeaydin.k12.tr
Doç. Dr. Aliye ERDEM Bilim Kurulu Üyesi a.erdem@nesibeaydin.k12.tr
Prof. Doç. Dr. Bican ŞAHİN Bilim Kurulu Üyesi b.sahin@nesibeaydin.k12.tr