+90 850 733 1984                EN

Eğitim-Öğretim Primary Years Programme (PYP)

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik sorgulayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir.

IB’nin ilk yıllar programı olarak tanımlanan Primary Years Programme (PYP), 3 yaşından itibaren uygulanmaya başlanır ve 12 yaşına kadar olan süreci kapsar. PYP, öğrencileri anaokulundan itibaren yaratıcılığa, soru sormaya, araştırmaya ve işbirliği içinde çalışmaya yöneltmeyi amaçlar.  Uluslararası bilince sahip, sosyal becerileri gelişmiş, farklılıkları ile birlikte başkalarının da haklı olabileceğini anlayan, duyarlı, özgüveni gelişmiş, araştıran sorgulayan bireyler yetiştirmek için çalışmalar yapılır.

Okulumuzda ana sınıfından itibaren uygulanmaya başlanan programın hedefi öğrenci ve öğretmenin etkin bir sorgulama yaptığı sınıf ortamı oluşturmaktır.

 

PYP PROGRAMI İLE ÖĞRENCİLERİMİZİN;

 • Toplumsal sorumluluk bilinci gelişir,
 • Farklı sosyo-ekonomik kültürleri tanır,
 • Özgüveni artar,
 • Sorumluluk bilinci gelişir,
 • Organizasyon becerileri gelişir,
 • Takım çalışmasını deneyimler ve geliştirir,
 • İletişim becerilerini zenginleştirir,
 • Güçlü yönlerini ortaya çıkarıp güçsüz yönlerini geliştirme fırsatı bulur,
 • Bağımsız davranabilme özelliğini geliştirir,
 • Yaratıcı düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirir,
 • Dünyanın her yerindeki ihtiyaçların evrenselliğini kavrar,
 • Bir üst öğrenim kurumunda, hatta iş yaşamında fark yaratacak bazı becerileri önceden, henüz İlkokuldayken,  deneyimleme ve kazanma fırsatları bulur.