NESİBE AYDIN Sanat Akademisi KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Solfej Eğitimi Solfej Eğitimi

Şan dersleri bire bir işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. İsteğe ve sınavlara hazırlanma durumuna göre haftada birden fazla ders alınabilir. Dersler alanında uzman hocalar tarafından işlenir.
Notaları, adları, sesleri, ve süreleri ile okumaya solfej denir. Ritim, dikte, deşifre, kuramsal bilgiler ve çalışmaların tamamını kapsar. Solfej dersi öğrencinin bilgi seviyesine, yaşına ve derse geliş amacına göre şekil alan bir derstir. Enstrüman dersi alan tüm öğrencilere gereken düzeyde verilen bu ders, konservatuvarların veya eğitim fakültelerinin giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav şartlarına göre değişen içerikte ve yoğunlukta verilmektedir. Ayrıca ilk derste öğrencinin solfej bilgisi saptanmakta ve belli bir düzeyde solfej bilgisine sahip olduğu düşünülen öğrenciler, bildiği kabul edilen konuları atlayarak daha ileri bir seviyeden eğitimlerine devam ettirilmektedir.