NESİBE AYDIN Sanat Akademisi KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Diksiyon Diksiyon

Diksiyon dersleri grup olarak işlenir ve haftalık ders süresi 90 dakikadır. Etkileyici konuşmayla ilgili gerekli bilgiler verilerek uygulamalarla edinilen tecrübelerin hayata geçirilmesi amaçlanır. Programın İçeriği Ses, nefes Güzel ve etkili konuşma Hitabet Vücut Dili Artikülasyon ve Fonetik Toplum önünde kendini ifade edebilme.