NESİBE AYDIN Sanat Akademisi KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Yaratıcı Drama Yaratıcı Drama

YARATICI DRAMA
Dersler haftada 2 ders saati işlenir.
4-6 ,7-9 ,10 -12 ,13-15 yaş grubundaki çocuklar için hem zihinsel hem fiziksel anlamda önemli derslerden biridir. Gruplar en az 10 kişiden olduğunda etkili bir sürece dönüşen drama dersleri çocuğunuz için olmazsa olmaz eğitim sürecinden biridir. Çocuğu geliştiren , başlı başına bir eğitim olan yaratıcı drama eğitimi ile çocuğunuzun çevresine ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını ,deneyim kazanmasını eğlenmesini, ve problemlerini çözmesini sağlayacak !
Yaratıcı drama , tiyatro ve eğitim teknikleri temelinden inşa edilen bir yöntemdir. Yaratıcı dramanın özünü ‘’ oyun ‘’ ve ‘’ canlandırma ‘’ oluşturur. Çocuğunuz; olay olgu, yaşantı ve bilgileri bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırır; yaratıcılık gücünü farklı bakış ve değerlendirme olanaklarını keşfeder fakat yaratıcı drama ‘’ tiyatro ‘’
değildir. Dolayısıyla çocuklardan bir oyuncu performansı beklenmez. Yaratıcı drama için , sonuç ( gösteri ) değil süreç önemlidir. Yaratıcı drama süreçlerimizde her çocuğun ulaşmasını ve geliştirmesini beklediğimiz temel kazanımlar şunlardır:

• İletişim becerileri ( Kişisel –Sosyal – Kurumsal )
• Kendini ifade –özgüven
• Sorumluluk becerisi ve ekip çalışması
• Empati becerisi
• Problem çözme becerisi
• Yaratıcılık ve estetik gelişim
• Olumlu düşünme –önyargıların kırılması