NESİBE AYDIN Sanat Akademisi KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Aikido Aikido

Dengeli hayata küçük adımlar..

Çocuk saftır, meraklıdır, önyargısızdır, korkusuzdur, değişime ve gelişime açıktır. İşte bu yüzden; sağlıklı nesiller yetiştirmek ancak çocukluktan başlayarak mümkün olabilir. Dengeli yetişmiş bir çocuk, dengeli bir birey olacağının ve toplumu da kendi peşinden sürükleyeceğinin habercisidir.

Aikido, bir çocuğu hayata hazırlamanın her yönden en etkili yoludur.

Bedensel gelişim: Aikido; çocuklara erken yaşta daha sağlıklı bir beden duruşu, daha esnek ve dayanıklı bir vücut ve daha hızlı reflekseler sağlamanın yanında; ilerleyen yaşlarda da bu özellikleri korumalarını mümkün kılacaktır.

Zihinsel gelişim: Aikido sayesinde mümkün olan en eğlenceli ama en disiplinli biçimde dikkatli, yaptığı işe odaklanabilen ve gözlem yeteneğine sahip çocuklar yetiştirebiliriz.

Ruhsal Gelişim: Ruhsal gelişim çocuğa bilgi yükleyerek veya zorlayarak, kızarak veya azarlayarak kazandırılamaz. Aikidonun felsefesi gereği, çocuğa kazandıracağı en önemli şey sorumluluk bilinci ve hayatın getirdiklerine saygıdır.

Aikido başkasını yenerek elde edilecek zaferi, gerçek bir zafer olarak nitelendirmez.

Pek çok spor dalında temel amaçlardan biri kazanma ve yenme olgusudur. Çocuk yaşta rekabet duygularını yoğun olarak içeren bir sporla uğraşan çocuk, edindiği kazanımların yanında çevresindeki her şeyle yarış içinde olma duygusunu da kazanır. Mücadelenin olmadığı bir ortam içinde, sadece kendi gelişimine odaklanan çocuk, kendisini başkalarıyla kıyaslamayı bırakır. Birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla yarışmayı değil yardımlaşmayı öğrenir.

Aikido için gerçek zafer, ancak kişinin kendi gelişimiyle mümkün olabilir.  

Defalarca kez aynı teknikleri sabırla çalışarak onları kendi vücut hareketlerinin içine yerleştirmeyi öğrenen çocuklar; ilerleyen yaşlarda dışarıda maruz kalacağı fiziksel ya da psikolojik müdahalelere karşı kendinden daha emin ve daha doğru adımlar atan, daha uyumlu ve düşünceli bireyler haline gelirler.

Aikido ile uyum ve dengeye giden bu yolda erken atılacak adımlar önemlidir.
aikido_utku_havuc_nesibe_aydin_sanat_akademisi_dersi_3
Çocuk Aikido çalışmaları 6-15 yaş grubundaki geniş bir kitleyi kapsar ve çocuklar bu yaşta başladığı Aikido’yu hayatının sonuna kadar her fiziksel koşulda devam ettirebilir. Nesibe Aydın Sanat Akademisi olarak bizim amacımız ise daha çok çocuğun Aikido çalışabileceği ortamı hazırlamak ve etkinlikler düzenlemektir.

Çocuklarınızı ve sizleri aramızda görmek dileğiyle…
Aikido:

Aikido, bir çok Türkçe kaynakta uyum ve enerjinin yolu olarak çevrilmiştir. Amaçlanan, evrenin enerjisi ile uyumlu bir yaşam sürdürmektir. Bunun için hem bedensel hem ruhsal olgunluk gereklidir.

Aikido, bu olgunluğu yakalamak için çalışılan bir savaş sanatıdır.

Çocuk yaşta başlanan Aikido eğitimi, fiziksel gelişime yardımcı olmanın yanı sıra, sosyal ve psikolojik gelişimi de hızlandırır. Toplum içinde yaşamanın temel öğeleri olan saygı, işbirliği ve uyum; gerek sosyal, gerekse mesleki başarıyı sağlayan özgüven, sabır ve iç disiplin Aikido çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Birey bu özellikleri ne kadar erken özümserse, başarı o kadar erken gelir ve kalıcı olur.

Aikido’da karşılaşma yoktur. Birey, bir çatışma ortamında karşısındakini rakip olarak görmek yerine, onunla uyumlu hareket aikido_utku_havuc_nesibe_aydin_sanat_akademisi_dersi_1ederek, çatışmayı ortadan kaldırmaya çalışır. Çatışmaya yol açan çevreyi ve başkalarını değiştirme düşüncesi ve isteği yerine, kişi kendi eksiklerini keşfedip, kendini geliştirmeye odaklanır. Bu, günlük yaşantımızın her evresinde yaratılan rekabet algımızı değiştirerek, daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürmemizi sağlamaktadır.

Çalışmalarımız spor bilimine uygun olarak 5-10 dakika süren ısınmayla başlamaktadır.  Ardından 10-15 dakika süren kontrol ve güç kazandıran egzersizler yapılmakta, sonrasında  25-30 dakika teknik çalışılmaktadır. En son ise 5-10 dakika nefes ve esneklik çalışmaları yapılır. Bu süreç içerisinde de Aikido etiketine ve disiplinine uygun davranışlar sergilenmesine özen gösterilerek psikolojik gelişime önem verilir.