NESİBE AYDIN Sanat Akademisi KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Go Go

Öğrenciler uzman hocalarımızdan ders alır. Grup dersleri hafta içi ve hafta sonu oluşan yoğunluğa göre planlanır.

Yaş gruplarına göre alınan Go dersleri grup olarak işlenir. Dersler istendiğinde özel olarak da talep edilebilir.

Bir oyun olmanın ötesinde Go, pek çok anlamları kendinde barındırır. Yaşamla eşdeğer bir varoluş, yoğun bir meditasyon, insan kişiliğinin bir aynası, soyut düşünmeyi geliştirmede bir alıştırma ya da iyi oynandığında, siyah ve beyaz taşların tahta üzerinde zarif bir dengeyle dans ettiği güzel bir sanat eseri…

Go 19 yatay, 19 dikey çizgili kare şeklinde bir tahta üzerinde ince kenarlı mercek şeklindeki siyah ve beyaz taşlarla oynanan iki kişilik bir oyundur. Oyundaki amaç kendi taşlarınızla rakipten daha geniş alanlar oluşturmaktır. Çoklu kavramayı geliştiren yönüyle çocuğunuzun görsel hafızasının gelişmesine, akademik başarısının etkili bir şekilde artmasına, sosyal hayatında ve derslerindeki değişimine yardımcı olur.