NESİBE AYDIN Antalya Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                TR

Ana Sınıfı Yabancı Dil Eğitimi Ana Sınıfı Yabancı Dil Eğitimi

 

Yabancı dilin bir yaşam becerisi olarak edinilmesini amaçladığımız programımızda, anaokulu 4 ve 5 yaş sınıfı öğrencilerimiz, İngilizceyi eğlenerek öğrenirler.Cambridge Assessment Internatioal Education English As a Second Language programının temelini oluşturan İngilizce etkinlikleri, yabancı öğretmenler eşliğinde yürütülür. Çalışmalarımız,

yetkili okul olarak, Cambridge International School   ( Cambridge Uluslararası Okul ) statüsünde yürütülmektedir.

 

 

Anaokulu İngilizce kazanımları

Dinleme
  • Görsel, mimik ve vücut diliyle desteklenmiş kısa hikayeleri
  • Sözlü komutları anlayarak boyama ve numaralandırma (sıralama)
  • Öğrendiği konular ile ilgili dinlediği şarkıları ve bu şarkılarda geçen kelimeleri / cümleleri anlayabilir.  
Konuşma
  • Kişisel bilgilerle ilgili temel ifadeleri kullanabilir ve bu çerçevede sorulan çok basit sorulara cevap verebilir.
  • Sınıf nesneleri, aktiviteleri ve rutinleriyle ilgili sınırlı sayıda temel kelime, kelime öbeği ve cümleleri kullanabilir.
  • Bazı genişletilmiş öyküleri ve etkinlikleri, sınırlı sayıda genel ve müfredat konularıyla ilişkilendirebilir.  

Anaokulu İngilizce Etkinliklerimiz

Öğrencilerimiz İngilizceyi; şarkı, drama, oyun, grup çalışmaları ve hikâye anlatımlarıyla eğlenerek ve yaşayarak öğrenirler. İnteraktif bir şekilde yürütülen derslerde, öğrencilerimiz yaratıcılıklarını kullanarak etkinlikler üretir ve bunları İngilizce olarak ifade ederler.

Ana Sınıfı Yabancı Dil Eğitimi

İlgili Haberler