+90 850 733 1984                EN

Rehberlik Ortaokulumuzda PDR Çalışmaları

ORTAOKUL PDR ÇALIŞMALARI

MİSYONUMUZ

Eğitimin en temel görevi, bilimsel-teknolojik gelişmelerle desteklenen kültürel değerleri yeni nesillere aktarıp, toplumsal devamlılığı ve bütünlüğü sağlayarak dünya insanı yetiştirmektir.

Bilinçli ya da bilinçsiz, farkında ya da değil, insan her an bir öğrenme eylemiyle karşı karşıyadır. Havanın etrafımızdaki her boşluğu kaplaması fakat görünmemesi gibi, öğrenme de hayatımızı, çevremizi kapsamaktadır; ancak çoğu zaman farkına varılamaz. İşte bu öğrenme sürecinin farkına varılarak bilinçli bir şekilde yürütülmesinde Nesibe Aydın Ortaokulu Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizi her bakımdan desteklemekteyiz.

Nesibe Aydın Ortaokulu PDR Birimi olarak problem ve sonuç odaklı bir yaklaşımdan ziyade süreç ve çözüm odaklı bir anlayışı benimsemekteyiz. Öğrenciyi merkeze alan yaklaşımımız; her bireyin biricik oluşuna, gelişimin her basamağının desteklenmesine, önleyici ve koruyucu prensiplere dayanmaktadır. Rehberlik hizmetlerimizde süreklilik, gönüllülük esastır ve çalışmalarımız planlı, programlı, örgütlenmiş, profesyonel bir düzeyde uygulanır.

Nesibe Aydın Ortaokulu Rehberlik Birimi, öğrencileri öncelikle “mutlu çocuk, öğrenir” yaklaşımına olan inanç doğrultusunda tanımaya başlar; izler, değerlendirir ve önlemler alır. Bu noktada aile ve öğretmen vazgeçilmez roldedir. Önleyici ve koruyucu yaklaşım gereği yapılan tanıma çalışmalarında gözlem, ölçek, envanter, görüşme yöntemlerinin yanı sıra; aile ve öğretmen iletişimi de önemli yer tutar. Tanıma çalışmaları ile bireysel farklılıklar ve ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğu Ortaokul PDR çalışmaları tüm öğrencilere yönelik olarak yürütülür.

Öte yandan öğrencilerimizin akademik becerileri konusunda geliştirilmesi gereken noktalar PDR Birimi tarafından belirlenir ve yaş dönemi özelliklerine göre yapılandırılır. Her öğrenci sahip olduğu potansiyeli keşfederek, ulaşabileceği en üst akademik noktaya ulaşması yönünde desteklenir.

 

HEDEFLERİMİZ

 • Okulu, Çevresini Tanıma ve Okula Uyum,
 • Kendini Tanıma ve Anlama,
 • Ergenlik Dönemi ve Özelliklerini Anlama,
 • Karar Verme, Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Okul Aidiyetinin Geliştirilmesi,
 • Okul Başarısını Artırmaya Yönelik Çalışmalar
 • Meslek Farkındalığı ve Eğitsel Planlama Becerilerinin Geliştirilmesi,

Çocukların eğitim sürecinin niteliğini arttırmak adına aile katılımı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.  Ailelere yönelik çalışmalar öğrencilerin ortaokul yıllarında yaşadıkları ergenlik sürecinin desteklenmesi, doğru tutum ve davranışların belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir.  Bu çalışmalar:

 • Aile tanıma çalışmaları,
 • Veli uyum çalışmaları,
 • İhmal ve istismardan korumaya yönelik bilgilendirme çalışmaları,
 • Yaş gelişim özelliklerine yönelik veli seminerleri,
 • Bireysel görüşmeler,

Öğrenci gelişimini izleme ve destekleme çalışmalarıdır.