+90 850 733 1984                EN

Rehberlik Ortaokulumuzda Öğrenci Takibi

Her eğitim-öğretim yılı öncesinde PDR Birimi 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına göre rehberlik çalışmalarını ardışık ve esnek bir planlama ile yürütür.

 • Her eğitim - öğretim yılı başında öğrencilerimizin okul işleyişini anlamalarına ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağına yönelik uyum çalışmaları Ortaokul Rehberlik Birimi Oryantasyon Yönergesine uygun olarak yönetilir.
 • Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları sistematik ve öğretmen işbirlikçi bir çalışma ile takip edilir. Yapılan çalışmalar birim tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülen durumlarda aileye ve öğretmenlerine öneriler eşliğinde geri bildirim verilir.
 • Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl içerisinde yapılan deneme sınav sonuçları bazında bireysel olarak takip edilir. Bu sınavlar sonucunda akademik desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler ek çalışmalar ve etütler için öğretmenlerine yönlendirilir. Ek çalışma yapmaları için desteklenir.
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak geleceğe yönelik kariyer planlaması yapmalarında öğrencilere yol gösterir. • Ev çalışmaları konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler bireysel çalışma programları ile takip edilir.
 • Öğrencileri fiziksel ve duygusal istismardan korumaya yönelik önleyici rehberlik çalışmaları yürütülür.
 • Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, disleksi, özgül öğrenme güçlüğü belirtilerinin gözlendiği öğrenciler için gerekli yönlendirmeler yapılır. Öğrencinin takibi aile ve uzmanla iş birliği içinde gerçekleştirilir.
 • Tüm ortaokul öğrencileri, ergenlik sürecinde yaşayacakları sosyal, fiziksel ve duygusal değişikliklerle ilgili bilgilendirilir.
 • Sömestre ve Yaz Tatillerinde öğrencilerimizin tatillerini verimli geçirebilmeleri ve öğrenme kaybı yaşamamaları adına rehberlik önerilerini ve aktiviteleri içeren yazılar ve çalışma palnları hazırlanır.
 • Davranış problemleri, duygusal gelişim, problem çözme becerisi gibi uzmanlık gerektiren konular PDR öğretmenleri tarafından ele alınır ve öğrencilere yönelik çalışmalar yapılır.

ENVANTER ÇALIŞMALARI

 • Cümle Tamamlama Envanteri
 • Kimdir Bu?
 • Kime Göre Ben Neyim?
 • Sosyometri
 • Problem Tarama Envanteri
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Akademik Benlik Değerlendirme Ölçeği
 • Meslek Seçim Anketi
 • Okul Aidiyet Ölçeği

5. SINIF ÇALIŞMALARI:

 • Rehberlik Birimi ve İşleyişi Hakkında Bilgilendirme
 • Uygun Reddetme-Hayır Diyebilme Çalışmaları
 • Akran Baskısıyla Baş Etme-Akran Zorbalığı Çalışmaları
 • Etkili İletişim Çalışmaları
 • Kitle İletişim Araçlarını Tanıma Çalışmaları
 • Teknolojiyi Uygun Kullanma-Teknoloji Bağımlılığı Farkındalık Çalışmaları
 • Güvenli Yaşam İçin Kişisel Sınırlar Konusunda Yapılan Çalışmalar
 • Olumlu Tutum ve Davranış Geliştirme-Empati Çalışmaları
 • Öfke Kontrolü Çalışmaları o Okula Aidiyet Çalışmaları
 • Eğitsel Yaşamına Dair Farkındalık Kazandırma Çalışmaları
 • Verimli-Planlı Çalışma, Zaman Yönetimi, Optik Kullanımı
 • Öğrenme Stillerine Göre Uygun Çalışma Hedefleri Belirleme
 • Test Çözme- Soru Çözme Tekniklerini Öğrenme

6. SINIF ÇALIŞMALARI

 • Rehberlik Birimi ve İşleyişi Hakkında Bilgilendirme 
 • Akran Zorbalığı o Verimli Çalışma Yöntemleri
 • Zaman Yönetimi
 • Optik Kullanımı ve Test Çözme Teknikleri
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Benlik Algısı
 • Olumlu Sosyal İlişkiler Kurma
 • Öfke Kontrolü
 • İyi Dokunuş Kötü Dokunuş Ayrımı Yapma
 • Sorumluluk Becerileri Geliştirme
 • Okula Aidiyet Duygusu Geliştirme
 • Reddedebilirim
 • Yıl Sonu Değerlendirme ve Tatil Önerileri

7. SINIF ÇALIŞMALARI

 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Zaman Yönetimi
 • Motivasyon Çalışmaları
 • Başkalarının İyi ve Güçlü Yanlarını Fark Etme
 • Çatışma Çözme Becerilerini Kullanabilme
 • Akran Zorbalığı
 • Akran Baskısı ve Reddetme Becerileri
 • Uygun ve Doğru Dokunma
 • Etkili İletişim ve İletişim Engelleri
 • Özgüven Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar
 • Teknolojiyi Uygun Kullanma
 • Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri
 • Akademik Takip Çalışmaları

8.SINIF ÇALIŞMALARI

 • Motivasyon Çalışmaları
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Zaman Yönetimi
 • Sınav Kaygısı
 • Akran Zorbalığı
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri
 • Güvenli Yaşam İçin Kişisel Sınırlar
 • Benlik Algısı
 • Mesleki Rehberlik (temel meslek tanıtımları, meslekler ve kişisel özellikler, cv oluşturma)
 • Akademik Takip Çalışmaları (sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, yönlendirme ve gerekli önerilerin verilmesi)