+90 850 733 1984                EN

Rehberlik Hizmetleri (PDR) Lisemizde PDR Çalışmaları

Nesibe Aydın Okulları bünyesindeki tüm liselerimizde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizin içinde bulundukları ergenlik dönemlerinin getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişimlerin yanısıra, yaş ve sosyal ilişkileriyle ilgili sorunlarına yönelik danışmanlık yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin okul akademik başarıları da titizlikle takip edilmektedir. Bu takip sürecinde veli, rehberlik birimi ve okul psikoloğu iş birliği ile gizlilik ilkesi çerçevesinde çözümler üretilir.

Nesibe Aydın Okullarında öğrenci gelişimi iki aşamada ele alınmaktadır;

 • 9, 10 ve 11. Sınıfta temel akademik eğitimin yanında değerler eğitimi, kültür, sanat etkinlikleri ve kulüp çalışmaları ile öğretim desteklenir.
 • Herhangi bir özel ders ya da kursa ihtiyaç duymadan, 9. sınıftan 12. Sınıfa kadarki süreçte öğrencilerimizin üniversite seçme sınavları (TYT ve AYT’ler) ile uluslararası sınavlara hazırlanmaları sağlanır.

PDR biriminin hedefi; öğrencinin kendi gücüne inanarak motivasyonunu sağlamak, özgün değer sistemlerini oluşturmalarına yardımcı olmak ve sahip oldukları potansiyelleri kullanarak akademik başarılarını arttırmalarını sağlamaktır.

Nesibe Aydın Okullarında öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak rehber öğretmen sayısı değişkenlik gösterir. Nesibe Aydın Okullarında rehber öğretmenler “Öğrenci Koçu” mantığıyla görev yaparlar. Bu amaçla da her öğrenci ile mutlaka 7 - 10 gün aralıklarla bireysel görüşme yapılır. Bireysel görüşmeler dışında her 15 günde bir grup rehberliği yapılır. Her okul bünyesinde görevlendirilen kurum psikoloğu ile de psikolojik danışmanlık yapılır.

Misyonumuz; her öğrencinin ihtiyaç hissetmeden önce, rehberlik birimini tanıması ve rehber öğretmen vasıtasıyla gelişimsel ve akademik sürecinin tam olarak desteklenmesidir.

Nesibe Aydın Okulları PDR birimi; yıl içerisinde veli ve öğrencilerine yönelik bilgilendirici ve psikolojik tabanlı dokümanlar hazırlar ve ihtiyaç duydukları alanlarda seminerler düzenler.

Bu konuda hazırlanan doküman ve yapılan seminer konuları aşağıda sıralanmıştır;

 • Aile Rehberliği Kılavuzu
 • Taban Puan Kitapçığı
 • Sistem Kılavuzu
 • Aile İçi İletişim Semineri
 • Özgüven ve Başarı Kılavuzu
 • Doğru Akran İletişimi Semineri
 • Verimli Ders Çalışma Kılavuzu
 • Madde ve Teknoloji Bağımlılığı Semineri
 • Meslek Tanıtım Kılavuzu
 • Sınav Başarısında Ailenin Rolü Semineri
 • Sınav Kaygısı Kılavuzu
 • Sınav Öncesi Motivasyon Seminer