NESİBE AYDIN Antalya Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                TR

About Primary School Antalya Kampüsü İlkokul Müdürümüzden

Değerli İlkokul Velilerimiz ve Veli adaylarımız;

İlk adımı Aileden başlayan öğrenme sürecinin, ikinci adımını “okul hayatı” oluşturmaktadır. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ancak ve ancak Bilinçli, birikimli ve donanımlı bir Eğitim ve Öğretimle mümkün olabilir. Bundan dolayıdır ki bir toplum Medeniyet ufkunda ne kadar yol almak isterse, eğitime o kadar önem vermek zorundadır.

Daha mutlu yarınların kurulabilmesinde “vazgeçilmez” olan eğitim; üzerinde hassasiyetle durulması ve elbirliği ile sahiplenilmesi gereken uzun bir süreci kapsamaktadır. Nesibe Aydın Okulları; bu anlayıştan yola çıkarak çocuklarımızın çağın gereklerine uygun bir şekilde yetişmesi için; “öğretim ilke ve yöntemlerini”   etkin kullanmaktadır.

İlkokul döneminde, öğrencilerimizin yaş özelliklerine uygun gereksinimlerinin karşılanmasına öncelik verilir. Bu amaçla edindiğimiz bilgi birikimiyle sorumluluğumuzun; çocukların düşünme yeteneğini geliştirerek, değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen mutlu bireyler yetiştirmek olduğuna inanıyoruz.

Bilgi yüklemek yerine çocukların öğrenme isteğini arttırmak, kendisine ve çevresini tanımasına olanak vererek öğrendiklerini uygulayabilecekleri ortam sağlamak temel amacımızdır.

İlkokul dönemi çocukların “gelişim hızının ve öğrenme potansiyelinin hızlı olduğu” dönemdir. Bu dönemde çocukların sosyal, duygusal, psiko motor, bedensel, zihinsel ve dil gelişimleri büyük ölçüde tamamlanır, kişilikleri şekillenir. Anaokulumuzla birlikte İlkokulumuzda da İngilizce dil eğitiminin  temelleri atılmakta ve ikinci yabancı dil olan Almanca/ İspanyolca  dil öğrenme süreci hızla devam etmektedir.

Erken dönemde kendini ifade etmenin farklı yollarını öğrenmesini sağlayan, kültürler arası benzerlik ve farklılıklar konusunda bilinç gelişimini destekleyen, farklı kültürlere karşı önyargılardan uzak, barış ve hoşgörü dolu bir bakış açısı geliştirmesini sağlayan yabancı dil eğitimi desteklenmektedir. Yabancı dil öğrenen, bilen çocukların yaratıcılık, sözel ifade, pratik çözümler bulabilme gibi potansiyellerinin üst düzeyde olduğu kanıtlanmıştır.

Öğrencilerimiz Bilişim, Drama, Müzik, Satranç,  Dans, Jimnastik, Görsel Sanatlar, gibi aktivitelerle de farklı kültürel yaşamlar hakkında bilgiler edinmektedir. Bu etkinlikler gelecek yaşantısının kültürel çatısının oluşmasına temel niteliğindedir. Öğrencilerimizin sosyal zekalarının, anadillerinin, kas gelişimlerinin ve özgüvenlerinin oluşumunda branş derslerinin önemli bir rol oynadığı inancındayız. Branş derslerine çocuklarımızın aktif katılımı sağlanırken, aynı zamanda bu çalışmalar öğrencilerimizin yeteneklerine de yön vermektedir.

Çocuklar hepimizin bildiği gibi “dünyanın en meraklı” varlıklarıdır. Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu İlkokul döneminde, bağımsız, yaratıcı, aktif öğrenen, engellerle mücadele edebilen, kendisi ve dünya ile barışık bireyler yetiştirilmesinde, NAO anlayışıyla soran, araştıran, sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı ve açık fikirli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Fikirlerine değer verilen, konuştuğu dinlenen, sorularına cevaplar bulan çocuklar yaşam boyunca karşılaşacakları sorulara çözümler üretebilen çocuklar olacaklardır.

Geleceğimiz, umutlarımız, yarınlarımız olan çocuklarımızın bu önemli döneminde, ilk adımlarında yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı, mutlu, “başardım” duygusunu tattığı, umut dolu yarınlar onların olsun…

 

 

                                                                                     Hümeyra ÖZKAN

                                                                                Okul Müdürü