NESİBE AYDIN Antalya Kampüsü KAMPÜSÜ Nesibe Aydın Educational Institutions

+90 850 733 1984                EN

Ortaokulumuz Hakkında Antalya Kampüsü Ortaokul Müdürümüzden

Değerli Ortaokul Velilerimiz ve Veli adaylarımız;

Daha mutlu yarınların kurulabilmesinde “vazgeçilmez” olan eğitim; üzerinde hassasiyetle durulması ve elbirliği ile sahiplenilmesi gereken uzun bir süreci kapsamaktadır. Nesibe Aydın Okulları; bu anlayıştan yola çıkarak çocuklarımızın çağın gereklerine uygun bir şekilde yetişmesi için “öğretim ilke ve yöntemlerini” etkin kullanmaktadır.

Ortaokul döneminde, öğrencilerimizin “Ergenlik dönemi” yaş özelliklerine uygun gereksinimlerinin karşılanmasına öncelik verilir. Bu amaçla edindiğimiz bilgi birikimiyle sorumluluğumuzun; çocukların düşünme yeteneğini geliştirerek, değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen mutlu bireyler yetiştirmek olduğuna inanıyoruz.

Ortaokul dönemi Ergenlerin “gelişim hızının ve öğrenme potansiyelinin hızlı olduğu” dönemdir. Bu dönemde çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, bedensel, zihinsel ve dil gelişimleri büyük ölçüde tamamlanır, kişilikleri şekillenir.

Ortaokulumuzda da İngilizce dil eğitimi yanında, Almanca/İspanyolca ikinci dil eğitimi süreci yoğun geçmektedir.  Bu yaşlarda  kendini ifade etmenin farklı yollarını öğrenmesini sağlayan, kültürler arası benzerlik ve farklılıklar konusunda bilinç gelişimini destekleyen, farklı kültürlere karşı önyargılardan uzak, barış ve hoşgörü dolu bir bakış açısı geliştirmesini sağlayan yabancı dil eğitimi desteklenmektedir. Yabancı dil bilen çocukların yaratıcılık, sözel ifade, pratik çözümler bulabilme gibi potansiyellerinin üst düzeyde olduğu kanıtlanmıştır.

Öğrencilerimiz Bilişim, Drama, Müzik, Satranç,  Dans, Jimnastik, Görsel Sanatlar, gibi aktivitelerle de farklı kültürel yaşamlar hakkında bilgiler edinmektedir. Bu etkinlikler gelecek yaşantısının kültürel çatısının oluşmasına temel niteliğindedir. Öğrencilerimizin sosyal zekalarının, anadillerinin, kas gelişimlerinin ve özgüvenlerinin oluşumunda branş derslerinin önemli bir rol oynadığı inancındayız. Branş derslerine çocuklarımızın aktif katılımı sağlanırken, aynı zamanda bu çalışmalar öğrencilerimizin yeteneklerine de yön vermektedir.

Ergenler hepimizin bildiği gibi “dünyanın en meraklı, en sorgulayıcı” varlıklarıdır. Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu bu dönemde, bağımsız, yaratıcı, aktif öğrenen, engellerle mücadele edebilen, kendisi ve dünya ile barışık bireyler yetiştirilmesinde, NAO anlayışıyla soran, araştıran, sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı ve açık fikirli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Fikirlerine değer verilen, konuştuğu dinlenen, sorularına cevaplar bulan çocuklar yaşam boyunca karşılaşacakları sorulara çözümler üretebilen çocuklar olacaklardır.

        Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızı akademik ve davranışsal anlamda nitelikli bireyler haline getirmek kurum kültürümüzün önceliğidir. Deneyimleriyle gençlerimize yol göstermekte olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının vazgeçilmez değerleri “çalışma azmi”  ve “disiplin” dir. Kurumumuz öğrencilerine bu anlamda yaşam disiplini kazandırmaktadır. İnsanı başarıya götüren en büyük erdemin azim ve disiplinli çalışma olduğunu bilen ve bu anlamda öğrencilerimizi sıkı takip ederek onları merkezi sınavlara ve hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin ömür boyu sürecek öğrenme deneyimlerinde en büyük adımlar küçük yaştan itibaren atılan adımlardır. Bu adımların ileride sağlam atılmış temellere dönüşmesi, bizler yani öğretmenlerin elindedir.

Doğru bir sistem, doğru bir “vizyon” ile geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin hayalleri gerçeğe dönüşecektir.

 Hayallerinize kavuşmanız dileğiyle…

 

                                                                                     Hümeyra ÖZKAN

                                                                                Okul Müdürü