+90 850 733 1984                EN

Eğitim-Öğretim Primary Years Programme (PYP)

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı)
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını (IB PYP) aday statüde 2005 yılından bu yana uyguluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatları ile PYP kapsamını entegre ediyoruz. Okulumuzda uyguladığımız bu program ile öğrencilerimizin öğrenmenin merkezinde yer almalarını ve kendi öğrenmelerinin öznesi olmalarını amaçlıyoruz.

IB Misyon Bildirgesi
IB programı; kültürler arası anlayış ve saygıya dayanan, daha barışçıl ve daha iyi bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmek ister.
Bu amaçla, IBO okullarla, hükümetlerle ve uluslararası organizasyonlarla birlikte çalışarak uluslararası eğitim ve kapsamlı değerlendirmeler içeren zorlayıcı programlar oluşturur.
Bu programlar; farklılıkları olan bireylerin de haklı olabileceğini anlayan, daha aktif, istekli ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlar.

IB Misyon Bildirgesi'ni okulumuz misyonu ile entegre bir şekilde ele alıyoruz. Bu entegrasyon sayesinde geleceğin bireylerini okullarımızda çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin IB tarafından tanımlanan Öğrenen Profili özellikleri ile donanık olmasını hedefliyoruz.

IB Öğrenen Profili Özellikleri 
IB tanımlanan Öğrenen Profili ile IB Dünya Okulları tarafından tanımlanan öğrenci profili özelliklerini tanımlamayı amaçlar. Biz de IB gibi, bu özelliklerin ve benzerlerinin; bireylerin ve grupların, yere, ulusall ve küresel toplulukların sorumluluk sahibi üyeleri haline gelmelerinde yardımcı olabileceğine inanıyoruz.

ARAŞTIRAN-SORGULAYAN: Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besleriz. Tek başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz.

BİLGİLİ: Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve kullanırız. Yerel ve küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz.

DÜŞÜNEN: Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanırız.

İLETİŞİM KURAN: Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ederiz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde işbirliği yaparız.

İLKELİ: Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm insanların insaniyetine ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alırız.

AÇIK GÖRÜŞLÜ: Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu deneyimlerimizle olgunlaşırız.

DUYARLI: Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu bir fark yaratmak için hareket ederiz.

RİSKİ GÖZE ALAN: Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız; yen fikirler ve yenilikçi izlemler araştırmak için bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve dayanıklıyız.

DENGELİ: Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN: Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ederiz.

NASIL ÖĞRENİYORUZ ? 

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizin doğal meraklarından hareketle bilgiye kendileri ulaşır, yaparak ve yaşayarak öğrenir, bireysel farklılıkları doğrutusunda öğrenmede öznesi haline gelirı, sürdürdükleri sorgulamalar sonucunda kendi öğrenmeleri, dahil oldukları grup ya da sosyal sorumluluk kapsamındaki eylemleri ile derinlemesine bir öğrenme süreci deneyimlerler.