+90 850 733 1984                EN

Eğitim-Öğretim İlkokul Eğitim Programımız

  • Eğitim programımız sarmal bir yapıdadır. Her ders ve konu, birbiri ile ilişkilendirilir. Konular arası geçişlerde tekrarlar ve hatırlatmalar ile öğrenme kolaylaşıp unutma zorlaşır.
  • Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde düzenli olarak okulumuz kütüphanesinde “okuma etkinliği” yaparlar.
  • İlkokullarımızda, MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) uygulanır. Program kapsamında, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak; onları spor yapmaya özendirecek, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyal içerikli branş derslerine yer verilmektedir.
  • İlkokullarımızda; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi ve Ödev derslerine, o sınıf düzeyinde uzman olan sınıf öğretmeni girer. Sınıf öğretmeni öğrencilerini, bir sonraki yıl için, bir üst sınıf düzeyinde uzmanlaşmış olan sınıf öğretmenine teslim eder. İngilizce, Seçmeli İkinci Yabancı Dil, Sanat, Spor, Bilgisayar, Satranç, Drama, Oyun ve Dans derslerine branş öğretmenleri girer.
  • Eğitim programımız içerisinde; sanata, spora ve bilime eşit oranlarda yer verilir.
  • Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olan derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda (tarım alanları, laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, parklar, bahçeler vb.) yapılır.
  • Okulumuzda her ay düzenli olarak eğitim programını destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Gezi – gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatro, göster – anlat etkinlikleri, proje çalışmaları, mutfak çalışmaları uygulamalı şekilde yürütülmektedir.
  • Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, kendilerine uygulanan fiziki ölçümler dikkate alınarak yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilirler.
  • Kampüsümüzdeki öğrencilerimizin yarısından fazlası lisanslı sporcudur.