+90 850 733 1984                EN

İlkokulumuz Hakkında Okula Kayıt Süreci (1-4.Sınıf)

  • İlkokul 1. sınıflarımızın kayıtlarında, öncelik Nesibe Aydın Ana Sınıfı öğrencilerine verilmekte, kalan kontenjanlar için ön görüşme ile dışarıdan öğrenci alınmaktadır.
  • İlkokullarımızın 2. ve 3. sınıflarına, “kontenjan dâhilinde” ön görüşme ve kura yöntemi ile öğrenci alınacaktır.
  • İlkokullarımızın 4. sınıflarına ise, “kontenjan dahilinde” okula giriş sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınacaktır.
  • İlkokul 4. sınıf Giriş Sınavına katılabilmek ve sınav konularını almak için, okullarımıza gelebilir veya web sitemizden (https://onkayit.nesibeaydin.k12.tr) başvuru yapabilirsiniz.
  • İlkokul ve anaokullarımıza ön görüşme (mülakat) başvuruları için, okullarımıza gelebilir veya web sitemizden (https://onkayit.nesibeaydin.k12.tr) başvuru yapabilirsiniz.
  • Okulumuzda başarı bursları, ortaokul 5. sınıftan itibaren uygulanır, ilkokullarımızda başarı bursu uygulaması bulunmamaktadır.