Konya Ortaokulumuz Hakkında

Değerli Bilgi Üreticileri ve Bilgi Tüketicileri,

Bizim bir hayalimiz var. “Geleceğin Türkiye’sini yönetecek nesiller” yetiştirmek.

Günümüzde bilgiyi taşıyan ama kullanamayan değil; nasıl öğreneceğini bilen, gerçek bilgilere ulaşabilen, bildiği gibi davranan, düşünerek yeni bilgiler üretebilen, sorun çözen insanlara gereksinim vardır. Bu tür insanları yetiştirmek için nitelikli ve iyi planlanmış bir eğitim sürecine ihtiyaç vardır. Eğitimin en başta gelen görevi ülkesine, insanlığa yararlı olabilecek insanlar yetiştirmektir. Durkheim’e göre eğitim, “Yetişkin kuşakların, toplumsal yaşama katılacak kadar olgunlaşmamış kuşaklar üstündeki etkisidir.”

Eğitim öğretim hizmetlerinin üretildiği yerler, okullardır. Ayrıca okullar, öğrenme merkezleridir. Okulların esas amacı, öğrencilere yaşamlarında kendileri için gerekli olacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır. İnsan zihnini geliştirmektir. Okulların varoluş sebebi öğrencilerin eğitim öğretimidir ve en iyi şekilde öğrenme ve öğretmeyi sağlamaktır. Öğrenen okullarda, öğrenciler öğrenir ve ayrıca öğrenen yöneticiler ve öğrenen öğretmenler vardır. Öğretmenlerimize yönelik hizmet öncesi ve hizmet sürecinde etkili ve sürekli mesleki gelişim eğitimleri, eğitimde başarının olmazsa olmaz koşullarından birisidir. Okul, öğrencilere öğrenmenin keyfini vermeli, öğrenmeyi ve düşünmeyi öğrenen bireyler yetiştirmelidir. Her gün “Okula neden geliyoruz ve neden öğreniyoruz?” sorusunu cevaplayabilmelidir. Okulların en temel amacı bireyi hayata hazırlamaktır. Bu işlevin de artırılması için gündelik yaşam becerilerinin geliştirilmesi gerekir.

“Bir okulu kaliteli yapan nedir?” diye sorarsanız, “İçindeki insan kaynaklarının niteliği ve etkin kullanımıdır.” cevabını veririm.

21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmak için çağdaş bir eğitim kurumunun fiziksel olanakları(Okulumuzda 20 derslik bulunmaktadır. Sınıflarımız 20’şer kişiliktir. 2 fen bilimleri laboratuvarı, 1 bilişim laboratuvar, 1 teknoloji laboratuvarı bulunmaktadır.) ile nitelikli insan kaynakları(Öğrenci sayısına göre olması gereken öğretmen sayısının 3 katı öğretmen görev yapmaktadır.) bütünleştirildiğinde, “Geleceğin Türkiye’sini yönetecek nesiller” yetiştireceğimize olan inancımız tamdır. Ayrıca, okuldan beklenen görevin yerine getirilebilmesi, üyelerinin rollerini eksiksiz olarak bilmelerine ve yerine getirmelerine bağlıdır.

Bir okul geleceğin çocuklarına ne tür beceriler kazandırmalıdır? Bilgi üreticileri ve bilgi tüketicilerinin okuldan beklentileri nelerdir? Okulların bu beklentileri karşılama düzeyleri nedir?

Günümüz okulları, çevresindeki diğer okullardan farklılaşmak istiyorsa öncelikle bunu programındaki kazanımları gerçekleştirmeye çalışarak başarabilir. Bunun için güven ortamı oluşturmalı, sadece kültür üreten değil, aynı zamanda kültür aktaran olmalıdır. Karakterin şekillendirildiği, planlı ve programlı etkinliklerin uygulandığı, sanatsal kültürün farkındalığını yansıtan ve sanat faaliyetlerinin yoğun olduğu(Okulumuzda 1 görsel sanatlar atölyesi, 4 müzik atölyesi bulunmaktadır.), sportif faaliyetlere düzenli olarak katılan, aktif spor yapan(Okulumuzda yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu, konferans salonu, açık futbol sahası, oyun alanları ve uygulama bahçeleri bulunmaktadır.), sorunlarla başa çıkabilen ve sorunlara karşı çözüm önerileri üretilebilen, iletişim becerisi yüksek, en az iki yabancı dil bilen, eleştirel düşünebilen, merak uyandıran, soru sorduran öğrenciler yetiştirme gayretinde bir okul olmalıdır.

Okul, bilimsel düşünen öğrenciler yetiştirmek istiyorsa, okulun aktif çalışan laboratuvarları ve kulüpleri olmalıdır. Ayrıca, okulda öğrenme ile teknolojinin entegrasyonu sağlanmalıdır.

Okuldaki rehberlik servisi sadece sorunlu öğrencilere değil, tüm öğrencilere PDR hizmetleri sunmalı, okuldaki her öğrencinin kendi özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yararlanabileceği kişisel, eğitsel ya da mesleki PDR hizmeti verilebilmelidir. Pozitif bir okul kültürü oluşturmak, öğrencilerimizin her birinin öğrenebileceğine inanmak, başarıya giden yolu açar. Öğrenciler arasındaki yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini artırmak çok önemlidir. Güvenli ve düzenli okul ortamı sadece başarı değil okul olabilmenin de ön koşuludur. Öğrencilerin fiziksel gelişimi ve zihinsel gelişimi birlikte sağlanmalıdır. Tam donanımlı mutfağı, yemekhanesi ve hazırlanan kaliteli yemekleri ile öğrencilerimizin beslenmelerini önemsiyoruz.

Ortaokul dönemi içinde öğrencilerin bütüncül gelişimi için sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik yönlendirmeler yapılmalıdır. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri geliştirmelidir. Düzeyler iyi bilinmeli, etkinlikler ona göre planlanmalıdır. Öğrencilerin, eleştirel düşünme, problem çözme, yorum yapma, çıkarımda bulunma, yargıda bulunma, düşünce geliştirme, analiz etme, sentezleme vb. becerileri edinmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz 60 farklı kulüp faaliyeti içerisinde bilimsel, spor, sanat ve sosyal sorumluluk çalışmalarına dâhil olmaktadırlar.

Hedeflerimize ulaşma yolunda, bu becerilerin geliştirilmesi için ciddi ve kapsamlı eğitim planlamaları yapılır, uygulamalardan sonra değerlendirilir, öğrenci ve velilere geri dönütler verilerek varsa öğrencilerimizin eksiklikleri tamamlanır.

 

Kadir BAYŞU

Özel Konya Nesibe Aydın Ortaokul Müdürü

 

Ortaokul Müdürümüzden

Değerli Bilgi Üreticileri ve Bilgi Tüketicileri,

Bizim bir hayalimiz var. “Geleceğin Türkiye’sini yönetecek nesiller” yetiştirmek.

Günümüzde bilgiyi taşıyan ama kullanamayan değil; nasıl öğreneceğini bilen, gerçek bilgilere ulaşabilen, bildiği gibi davranan, düşünerek yeni bilgiler üretebilen, sorun çözen insanlara gereksinim vardır. Bu tür insanları yetiştirmek için nitelikli ve iyi planlanmış bir eğitim sürecine ihtiyaç vardır. Eğitimin en başta gelen görevi ülkesine, insanlığa yararlı olabilecek insanlar yetiştirmektir. Durkheim’e göre eğitim, “Yetişkin kuşakların, toplumsal yaşama katılacak kadar olgunlaşmamış kuşaklar üstündeki etkisidir.”

Eğitim öğretim hizmetlerinin üretildiği yerler, okullardır. Ayrıca okullar, öğrenme merkezleridir. Okulların esas amacı, öğrencilere yaşamlarında kendileri için gerekli olacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır. İnsan zihnini geliştirmektir. Okulların varoluş sebebi öğrencilerin eğitim öğretimidir ve en iyi şekilde öğrenme ve öğretmeyi sağlamaktır. Öğrenen okullarda, öğrenciler öğrenir ve ayrıca öğrenen yöneticiler ve öğrenen öğretmenler vardır. Öğretmenlerimize yönelik hizmet öncesi ve hizmet sürecinde etkili ve sürekli mesleki gelişim eğitimleri, eğitimde başarının olmazsa olmaz koşullarından birisidir. Okul, öğrencilere öğrenmenin keyfini vermeli, öğrenmeyi ve düşünmeyi öğrenen bireyler yetiştirmelidir. Her gün “Okula neden geliyoruz ve neden öğreniyoruz?” sorusunu cevaplayabilmelidir. Okulların en temel amacı bireyi hayata hazırlamaktır. Bu işlevin de artırılması için gündelik yaşam becerilerinin geliştirilmesi gerekir.

“Bir okulu kaliteli yapan nedir?” diye sorarsanız, “İçindeki insan kaynaklarının niteliği ve etkin kullanımıdır.” cevabını veririm.

21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmak için çağdaş bir eğitim kurumunun fiziksel olanakları ile nitelikli insan kaynakları bütünleştirildiğinde, “Geleceğin Türkiye’sini yönetecek nesiller” yetiştireceğimize olan inancımız tamdır. Ayrıca, okuldan beklenen görevin yerine getirilebilmesi, üyelerinin rollerini eksiksiz olarak bilmelerine ve yerine getirmelerine bağlıdır.

Bir okul geleceğin çocuklarına ne tür beceriler kazandırmalıdır? Bilgi üreticileri ve bilgi tüketicilerinin okuldan beklentileri nelerdir? Okulların bu beklentileri karşılama düzeyleri nedir?

Günümüz okulları, çevresindeki diğer okullardan farklılaşmak istiyorsa öncelikle bunu programındaki kazanımları gerçekleştirmeye çalışarak başarabilir. Bunun için güven ortamı oluşturmalı, sadece kültür üreten değil, aynı zamanda kültür aktaran olmalıdır. Karakterin şekillendirildiği, planlı ve programlı etkinliklerin uygulandığı, sanatsal kültürün farkındalığını yansıtan ve sanat faaliyetlerinin yoğun olduğu, sportif faaliyetlere düzenli olarak katılan, aktif spor yapan, sorunlarla başa çıkabilen ve sorunlara karşı çözüm önerileri üretilebilen, iletişim becerisi yüksek, en az iki yabancı dil bilen, eleştirel düşünebilen, merak uyandıran, soru sorduran öğrenciler yetiştirme gayretinde bir okul olmalıdır.

Okul, bilimsel düşünen öğrenciler yetiştirmek istiyorsa, okulun aktif çalışan laboratuvarları ve kulüpleri olmalıdır. Ayrıca, okulda öğrenme ile teknolojinin entegrasyonu sağlanmalıdır.

Okuldaki rehberlik servisi sadece sorunlu öğrencilere değil, tüm öğrencilere PDR hizmetleri sunmalı, okuldaki her öğrencinin kendi özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yararlanabileceği kişisel, eğitsel ya da mesleki PDR hizmeti verilebilmelidir. Pozitif bir okul kültürü oluşturmak, öğrencilerimizin her birinin öğrenebileceğine inanmak, başarıya giden yolu açar. Öğrenciler arasındaki yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini artırmak çok önemlidir. Güvenli ve düzenli okul ortamı sadece başarı değil okul olabilmenin de ön koşuludur.

Ortaokul dönemi içinde öğrencilerin bütüncül gelişimi için sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik yönlendirmeler yapılmalıdır. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri geliştirmelidir. Düzeyler iyi bilinmeli, etkinlikler ona göre planlanmalıdır. Öğrencilerin, eleştirel düşünme, problem çözme, yorum yapma, çıkarımda bulunma, yargıda bulunma, düşünce geliştirme, analiz etme, sentezleme vb. becerileri edinmeleri sağlanır.

Hedeflerimize ulaşma yolunda, bu becerilerin geliştirilmesi için ciddi ve kapsamlı eğitim planlamaları yapılır, uygulamalardan sonra değerlendirilir, öğrenci ve velilere geri dönütler verilerek varsa öğrencilerimizin eksiklikleri tamamlanır.

 

Kadir BAYŞU

Özel Konya Nesibe Aydın Ortaokul Müdürü

 

Okula Kayıt Süreci (4-12.Sınıf)

 • Her yıl “Üniversiteye Giriş Sınavı”nda, Türkiye genelinde, ilk 10, 100, 1000 ve 3000’e öğrencilerimizin büyük çoğunluğunu yerleştirmekten gurur duymaktayız. Okulumuzda öğrencilerimizin yüzde sekseni ilk tercihlerine yerleşirler.
 • Üniversiteye Giriş Sınavlarında olduğu gibi, MEB’in 8. sınıf öğrencilerine uyguladığı Liselere Geçiş Sınavlarında da Türkiye genelinde toplu ve yüksek başarılara imza atmaktayız.
 • Öğrenciler okulumuza SINAVLA alınmaktadır.
 • Sınava katılabilmek için, okullarımıza gelerek veya web sitemizden ( https://onkayit.nesibeaydin.k12.tr ) başvuru yapabilirsiniz.
 • Sınav konularını okullarımıza gelerek veya web sitemizdeki online kayıt bölümünden temin edebilirsiniz.
 • BURSLAR: Okul Giriş Sınavımızda her sınıf için belirlenen puanlara göre, çeşitli oranlarda BAŞARI BURSU verilecektir. (Verilecek burslar, ilgili sınıfın Sınav Konuları sayfasında açıklanmıştır.)

 

Sağlık ve Güvenlik

Kampüsümüzde tam zamanlı görev yapan doktor ve hemşireler, yaş gruplarına uygun 3 revir, tam donanımlı bir ambulans ve beslenme uzmanı bulunmaktadır. Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise bölümlerimizde bulunan revirlerimizde ilgili doktor ve hemşireler tarafından yürütülen sağlık hizmetlerimizin amacı, öğrencilerimizin kendini sağlıklı, mutlu ve güvende hissettiği bir eğitim ortamının sürekliliğini sağlamaktır.

Kampüsümüzün, şehir merkezine olan uzaklığı göz önünde bulundurularak, tam zamanlı görev yapan sağlık hizmetleri personelimizin yanı sıra, acil durumlar için tam donanımlı bir ambulans, eğitim öğretim saatleri arasında hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca hafta sonları yapılan sosyal ve kültürel etkinlik dahilinde de sağlık hizmetlerimiz gerçekleştirilmektedir.

 

Beslenme ve Yemek

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında öğrencilerimiz yemeklerini yemekhanede öğretmenleri eşliğinde, kendi yaş gruplarına ayrılmış bölümde yerler. 4 yaş, 5 yaş, 1, 2 ve 3. sınıflarımızda yemekler, öğrenci masalarına servis edilir. 4. sınıftan itibaren öğrencilerimiz yemeklerini kendileri alırlar.

Öğrencilerimizin sağlıklı beslenme alışkanlığı edinebilmeleri için sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı zorunludur. Özellikle menüler hazırlanırken meyve, sebze tüketimi ve günlük süt içilmesi gibi temel beslenme alışkanlıklarına dikkat edilir.

Öğünlerde verilen yiyecekler, beslenme uzmanı denetiminde, öğrencilerimizin günlük besin ve enerji ihtiyacı göz önünde bulundurularak hazırlanır(Yemekler, okulumuzun mutfağında hazırlanır ve pişirilir).

Spor antrenmanları için okulda kalan öğrencilere, antrenman öncesi kumanya verilir. Vejeteryan veya diyabetli öğrenciler için ayrı menü hazırlanır.

 

Ulaşım ve Servisler

Öğrencilerimiz okulumuza, okul servisi ile gelip gidebilecekleri gibi, aileleri tarafından da bırakılabilirler. Trafikte izleme (uydu servis takip) sistemi ile servislerin hangi güzergâhta olduğu ve hangi hızla gittiği her an görülebilir. Okul servislerimiz, güvenlik yönergeleri çerçevesinde sık sık denetlenir. Okul servislerimizde, emniyet kemeri takmak zorunludur.

 

Burs ve Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler

 

Yayın Tarihi: 01.09.2010

Revizyon Tarihi: 05.01.2019

ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI  BURS VE ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLER YÖNERGESİ

Madde-1

Genel Hükümler

1.1 Amaç

Bu Yönergenin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulları öğrencilerine verilecek burslar ve Ücretsiz Okutulacak Öğrenciler ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

1.2 Kapsam

Bu Yönerge; 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre ücretsiz okuyacak ve burs verilecek, Özel Nesibe Aydın Okulları öğrencilerini kapsar.

1.3 Tanımlar

Bu yönergede geçen;

 1. Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu
 2. Yönetmelik: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini,

 

 1. Burs: Üstün başarılı öğrencilere, eğitim ücretinin tamamını veya bir kısmını karşılamak üzere yapılan mali des­teği,
 2. Deneme Sınavları: Yazılı sınavlar hariç, bir öğretim yılı boyunca çoktan seçmeli sorulardan oluşan tüm sınavları ifade eder.

 

 1. Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan süreyi,
 2.  Değerlendirme Kurulu: Okul Müdürünün başkanlığında, iki eğitim personelinden oluşan Kurulu,
 3.  Eğitim Ücreti: İçinde bulunulan öğretim yılı için belirlenen, servis, yemek, kıyafet vb. hariç olmak üzere salt okul eğitim ücreti tutarını,

 

 1.  Okul: Özel Nesibe Aydın Okulları adı altında, İlkokulları, Ortaokulları ve Liseleri,

 

 1. Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
 2.  Ücretsiz okutulacak öğrenci: Bir ders yılı veya dönem içinde ücretsiz öğrenim gören öğrenciyi,
 3. Yıl Sonu Ağırlıklı Not Ortalaması: Derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen notu ifade eder.

 

1.4 Yetki ve Sorumluluklar

a) Bu yönerge kapsamında verilecek olan burslar ve ücretsiz okuyacak öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve işbu yönergede be­lirlenen kriterlere göre, okul müdürünün koordinesinde Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür.

b) Değerlendirme Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nca, 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 59. maddesi hükümlerine uygun olarak oluşturulur ve çalışmalarını yürütür.

 

c) Değerlendirme Kurulu; ders yılı başlamadan Eylül ayı içerisinde toplanarak yönerge ekindeki “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuya­cak Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Formu” doğrultusunda başvuruları değerlendirip, ücretsiz okuyacak öğrencileri tespit ederek ilgililere duyurur ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.

d) Okul Müdürü, ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrencilere karşılıksız olarak burs verme hakkına sahiptir. Burs verilecek öğrenci tes­pitine yönelik sınav yapılması halinde, bu sınavlardan sınav ücreti alınmaz.

e) Bu yönergenin uygulanması, takip edilmesi ve işlemlerin zamanında gerçekleştirilme­sinden Okul Müdürü sorumludur. Bir sonraki  ders yılı için bursa hak kazanan öğrenciler, her yıl 10 Eylül tarihinde ilgililere duyurulur.

f)  Nesibe Aydın Okulları’nda uygulanan tüm burs ve indirimler (kardeş indirimi, peşin ödeme indirimi vb.) Kurumun Öğrenci Kayıt Yönergesinin 12.  Maddesinde açıklanmıştır.

   g) Okul Müdürü, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüle girişini yapar ve resmi yazı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bilgi vererek uygular.  Özel öğretim kurumlarında burslu okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler E-OKUL'da oluşturulan elektronik modüle Okul Müdürü tarafından işlenir.

h) Öğrenci İşleri Birimi, bu yönerge gereği burs verilen öğrencilerin formlarını ve varsa belgelerini, öğrenci dosyalarında saklamakla yükümlüdür.

 

 

 

 

Madde-2

Okula Giriş Sınavı Bursu

2.1. Özel Nesibe Aydın Okulları’nın Okullarımıza Giriş Sınavları ya da MEB’in düzenlediği ulusal sınavlarda okulun belirlemiş olduğu burs kriterlerini yerine getirdiği tespit edilen öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı içinOkula Giriş Sınavı Bursu” almaya hak kazanırlar.

2.2Okula Giriş Sınavı Bursu” na hak kazanan öğrencilerin, bulundukları sınıfta, Nesibe Aydın  Deneme Sınavları Ortalamasına göre, ilk %15’lik başarı diliminde yer almaları halinde, bursları 1 yıl daha uzatılır. Bursu devam edecek öğrencilerin listesi her yıl en geç 30 Haziran’da ilan edilir.

                                                                                     

Madde 3:

Spor Başarı Bursu

3.1. Özel Nesibe Aydın Okulları öğrencisi olup, tamamlanan ders yılında, okul spor takımlarında yer alan öğrencilerden, “A Milli Sporcu Belgesi”ne sahip olanlar, takip eden öğretim yılı yönünden Spor Başarı Bursu kapsamında değerlendirilmeye hak kazanırlar.

3.2. Yukarıdaki koşula göre değerlendirmeye alınan öğrencilerden;

a) Dünya Şampiyonalarına, milli takım kategorisinde katılmaya hak kazanan öğrenciye, öğrenim ücretinin % 70’i,

b) Avrupa Şampiyonası Finallerine, milli takım kategorisinde katılmaya hak kazanan öğrenciye, öğrenim ücretinin % 50’si, oranında Spor Başarı Bursu verilecektir.

3.3. Spor Başarı bursuna hak kazanmış öğrencilerin, takip eden yıllarda, “Milli Sporcu Unvanını” devam ettirmeleri ve bel­gelemeleri halinde, Başarı Bursları bir sonraki yıl için de aynı oranda devam ettirilecektir.

 

Madde-4

IB Diploma Programı Bursu

4.1. Lise seviyesinde, IB Diploma Programına hak kazanan öğrencilerden, okulun belirlemiş olduğu burs kriterlerini yerine getirdiği tespit edilen öğrenciler, bir sonraki eğitim yılı için IB Bursu almaya hak kazanırlar.

4.2. IB öğrencileri, her ders yılının sonunda, bitirilen sınıfa ait; Nesibe Aydın Deneme Sınavları ortalamasına göre ilk %30’luk dilimdeki öğrenciler arasında yer alırlarsa ve Extended Essay, CAS vb. IB için gerekli çalışmaları okulun belirlediği tarihlerde teslim ederlerse; Bursları, aynı oranda bir sonraki yıl için de devam ettirilecektir.

4.3. 4.2 maddesinin gerekliliğinin yerine getirilmemesi durumunda, bursun devam ettirilmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

Bursunun devam etmesini talep eden öğrencinin;

 1. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından 120 üzerinden 100 puan alması veya
 2. SAT sınavından 1600 üzerinden 1400 ve üzeri puan alması veya
 3. IELTS (International English Language Testing System) sınavından 9 üzerinden 7,5 ve üzeri alması veya
 4. Cambridge dil sınavlarından CPE (Certificate of Proficiency) sınavından sertifika alması gerekmektedir.

4.4.  IB Programından, çıkış yaparak ayrılarak ulusal programa geçiş yapan öğrencilerin, IB Bursları iptal edilir.

Madde-5

Ücretsiz Okutulacak Öğrenciler

5.1. Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak için başvuracak öğrencilerin, bir önceki sınıfını geçmiş olması, disiplin cezası almamış olması ve davranış notunun tam olması şarttır.

5.2. Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak için başvuracak şehit veya malûl gazi çocuklarının ise, ayrıca, ilgili belgeleri ibraz etmesi şarttır.

5.3. Başvuru için, okula kayıt sırasında bir örneği işbu Yönergenin ekinde (Ek-1) yer alan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu’nun eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurularak okul yönetimine teslim edilmesi gerekmektedir.

5.4. Başvurular, Değerlendirme Kurulu’nca değerlendirilerek Eylül ayında sonuçlandırılacak ve ücretsiz okuyacak öğrenciler tespit edilerek ilgililere duyurulacaktır.

5.5. Ücretsiz okuyacak öğrencilerin başvurusunda ve değerlendirilmesinde, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

 

Madde-6

Son Hükümler

6.1. Kesinleşmiş disiplin cezası bulunan öğrenciler, hiçbir şekilde değerlendirmeye dâhil edilmeyecek ve işbu yönergede yer alan burslardan yararlandırılmayacaktır. Burstan yararlanan öğrencinin disiplin cezası alması halinde bursu kesilecektir.

6.2. Burs kazanmış öğrenciler, Yönetim Kurulu tarafından açıklanan “kardeş öğrenci indirimi” ve “peşin ödeme” indi­rimlerinden de, koşullara uygun şekilde ayrıca yararlanabileceklerdir.

6.3. Aynı yıl, birden fazla bursa hak kazanmış olan öğrencilere, sadece en yüksek orana sahip burs tipi uygulanır.

6.5. Gerçek dışı beyanda ya da bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrencinin ücretsiz okuma hakkı iptal edilerek, ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler kanuni faizi ile birlikte velisinden tahsil edilecektir.

6.6. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Ekinde yer alan Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu ile Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Başvuruları Değerlendirme Formu işbu Yönergenin ayrılmaz ekini oluşturmaktadır.

6.7. Okul, her eğitim öğretim yılı için; öğrencilerin öğrenim ücretlerinde yapılacak indirim oranı ile indirim oranında artırım ve eksiltme yapma hakkını saklı tutar.

Madde-7

Yürürlük

Bu yönerge hükümleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ekleri ile birlikte yürürlüğe girmiştir.

 

 

Öğrenci Sağlığı ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM: TÜM OKUL YAKLAŞIMI

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nda 2017-2018 yılı eğitim dönemi ile hayata geçirilen ve Dört Mevsim İş Sağlığı ve Güvenliği tarafından uygulanan “Tüm Okul Yaklaşımı” okulumuzun daha sağlıklı ve güvenli olması için yeni bir dönem başlatıyor.

TÜM OKUL YAKLAŞIMININ AMACI NEDİR?

Tüm dünyada sağlık ve güvenliğin okullarda en iyi uygulamalarından olan, eğitim kurumundaki tüm paydaşları harekete geçirmeyi amaçlayan bir çalışma biçimidir. Birçok farklı iş kolundan çalışanı ve çocuklarımızı aynı ortamda bulduğumuz okulumuzda tüm alanların kontrollü bir biçimde iyileştirmelerle geliştirilmesi ana hedeftir.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Okulumuzda yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülüklerin yanı sıra dünyadaki iyi uygulamalar takip edilerek, planlı iyileştirmeler yapılabilecektir. Sağlık hizmetleri, mutfak ve yemekhane hizmetleri, temizlik, güvenlik, çevresel riskler gibi okula dahil olan tüm konularda okul yönetiminin desteği ile düzenlemeler planlanmıştır. Bu düzenlemeler sonucunda hep daha iyiyi hedefleyen kurumumuzda sağlık ve güvenlik konularında en iyi olma yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır.