E��itim-����retim Etüt ve Problem Çözme Saatleri

Okulumuzda, MEB tarafından belirlenen haftalık ders saatlerine ilâve olarak; öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik ek çalışmalar yapılır.

Anaokulu ve İlokulumuzda ek çalışmalar sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimi tarafından öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri belirlendikten sonra planlanır, öğrenci ve öğretmenin ortak saatleri belirlenerek hedeflenen çalışmalar hafta içi veya gerek duyulursa haftasonu yapılır.

Ortaokullarımızda Liselere Giriş Sınavlarına, Liselerimizde üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları kapsamında artı eğitim verilmektedir.

Öğrencilerimizin her dersten yapamadığı soruları sorabilecekleri GRUP PROBLEM ÇÖZME, GENEL PROBLEM ÇÖZME SAATLERİ ile konu eksikleri için alacakları ETÜTLER, profesyonel öğretmen kadromuz tarafından yapılmaktadır. Bire Bir ya da Grup Etüt saatlerinde, öğrencilerin talepleri ile sınav sonuçlarına göre rehberliğin belirlediği eksik konuları doğrultusunda, öğrencilerin anlamadığı konular, özel ders kalitesinde, profesyonel öğretmen kadromuz tarafından anlatılmaktadır. Grup ya da Genel P.Ç (Problem Çözme) saatlerinde öğrenciler, yapamadıkları soruları öğretmenlerine bire bir sorabilirler. Öğrencilerimize verilen tüm dokümanlar, okulumuzun profesyonel öğretmen kadrosu tarafından hazırlanmaktadır. (Sınavlar, konu modülleri, akıllı defterler, aylık ödevler, yarıyıl ve yaz ödevleri, konu tarama ve genel tarama testleri ile soru bankaları vb.)

Birebir Etüt Çalışmaları aşağıdaki şekilde planlanır ve uygulanır:

 • Etüt almak isteyen öğrenciler, etüt isteklerini her hafta sadece Pazartesi ve Salı günleri, portal.nesibeaydin.k12.tr adresine girerek yapabilirler.
 • Her hafta Pazartesi ve Salı günlerinde öğrenci tarafından gönderilen talepler, talep edilen hafta için değil, bir sonraki hafta için programlanır.
 • Öğrenciler, her hafta portala girerek; o hafta için, Pazartesi gününden Cumartesi gününe kadar verilen etütlerinin gün ve saatlerini öğrenebilir.
 • Verilen etütler, 1 gün önceden panolara günlük olarak asılır, etütten bir gün önce de öğrenci ve velisine etüt saati ve ders bilgisi mesajla hatırlatılır.
 • Etüt talepleri yapılırken;
  • Her hafta, en fazla 2 dersten etüt talebinde bulunulabilir. Daha fazla etüt ihtiyacı olanlar, etütlerden sorumlu eğitim uzmanına bu taleplerini yazılı olarak bildirirler. O hafta etütlerde boşluk olursa, yazılı olarak bildirilen talepler, hakkaniyetli bir şekilde verilebilir.
  • Etüt, konu anlatımı için talep ediliyorsa, hangi konunun hangi bölümü olduğunu öğrenci bildirir.Taleplerin yoğun olduğu haftalarda, aynı konunun aynı bölümünü isteyen 2 ila 5 öğrenci bir araya getirilerek toplu grup etütü verilebilir.
  • Etüt, soru sormak için talep ediliyorsa, yine açıklama bölümüne, “soru çözümü” yazılır. Taleplerin yoğun olduğu haftalarda, soru sormak isteyen 2 ila 5 öğrenci bir araya getirilerek toplu grup etütü verilebilir.
  • Etüt, okul yazılı sınavı için talep ediliyorsa, öğrenci talebini yazılı tarihinden 10 gün önce bildirir.
  • Öğrenciler etüt talep ederken, etüt almak istediği öğretmenlerini tercih edebilir. Dört tercih içinden en uygun olan öğretmen, öğrencinin tercih sırası da dikkate alınarak etüte vermesi için atanır.
 • Öğrenciler etüt almak istediği konuları önce kendisi çalışmalı ve anlamadığı kısımları belirlemelidir.
 • Etüt talep eden öğrenci, önemli bir gerekçeyle etüt talebini iptal ettirmek veya talebini değiştirmek istiyorsa, bu talebini en geç Salı günü akşamına kadar etütlerden sorumlu eğitim uzmanına bildirmelidir.
 • Aldığı etüdüne, önemli bir mazereti nedeniyle katılamayacak öğrenci, bu durumunu, verilen etüt tarihinden en az 1 gün önceden etütlerden sorumlu eğitim uzmanına bildirmelidir. Aksi durumda öğrenciye, 15 gün etüt vermeme cezası uygulanır.
 • Bunu alışkanlık haline getirmesi durumunda ise, dönemin sonuna kadar etüt verilmez.
 • Devamsızlık yapan, dersleri dikkatli dinlemeyen, sınıf düzenini bozan, ödevini zamanında yapmayan ve aylık ödevini verilen ek sürede tamamlamayan öğrencilere etüt verilmez.