Rehberlik Ortaokulumuzda PDR Çalışmaları

MİSYONUMUZ

Eğitimin en temel görevi, kültürel değerleri yeni nesillere aktarıp, toplumsal devamlılığı, bütünlüğü sağlayarak bilimsel-teknolojik gelişmelerle desteklenen, kültürün gelişimini sağlayan bireyler yetiştirmektir. Bilinçli ya da bilinçsiz, farkında ya da değil, insan her an bir öğrenme eylemiyle karşı karşıyadır. Havanın etrafımızdaki her boşluğu kaplaması fakat görünmemesi gibi, öğrenme de hayatımızı, çevremizi kapsamaktadır;  ancak çoğu zaman farkına varılamaz. İşte bu öğrenme sürecinin farkına varılarak ve hedeflerle yönlendirilerek bilinçli bir şekilde yürütülmesinde Nesibe Aydın Ortaokulu Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizi her bakımdan desteklemekteyiz.

Nesibe Aydın Ortaokulu PDR Birimi olarak sorun ve sonuç odaklı bir yaklaşımdan ziyade çözüm ve süreç odaklı bir anlayışı benimsemekteyiz. Çalışmalarımızda; insana ve karar verme hakkına saygı, gizlilik, gönüllülük ve süreklilik ilkeleri öncelikli sırada yer almaktadır.

Öğrenciyi en merkeze alan yaklaşımımız; her bireyin tek ve vazgeçilmez oluşuna, gelişimin her basamağının desteklenmesine, önleyici ve koruyucu prensiplere dayanmaktadır. Rehberlik hizmetlerimizde süreklilik, gönüllülük esastır ve okulumuzun ihtiyaç duyduğu alanlara yoğunlaşır ve çalışmalarımız planlı, programlı, örgütlenmiş, profesyonel bir düzeyde uygulanır.

Nesibe Aydın Ortaokulu Rehberlik Birimi, öğrencileri öncelikle “mutlu çocuk, öğrenir” yaklaşımına olan inanç doğrultusunda tanımaya başlar; izler, değerlendirir ve önlemler alır. Bu noktada aile ve öğretmen vazgeçilmez roldedir. Önleyici ve koruyucu yaklaşım gereği yapılan tanıma çalışmalarında gözlem, ölçek, envanter, görüşme yöntemlerinin yanı sıra; aile ve öğretmen bildirimleri de önemli yer tutar. Tanıma çalışmaları ile bireysel farklılıklar ve ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğu Ortaokul PDR çalışmaları tüm öğrencilere yönelik olarak yürütülür.

Öte yandan akademik beceriler konusunda öğrencilerimizin öğrenmesi gereken noktalar PDR Birimi tarafından belirlenir ve yaş dönemi özelliklerine göre yapılandırılır. Her öğrencinin sahip olduğu potansiyeli keşfederek, ulaşabileceği en üst akademik noktaya ulaşması yönünde desteklenir. Bu sürecin daha iyi takip edilebilmesi için 7 ve 8. sınıflarımızda “Başarı Ajandası” uygulaması yapılarak, öğrencilerin akademik performansı haftalık olarak takip edilir.

HEDEFLERİMİZ

 • Kendini Tanıma ve Anlama,
 • Okulu, Çevresini Tanıma ve Okula Uyum,
 • Okul Aidiyetinin Geliştirilmesi,
 • Ergenlik Dönemi ve Özelliklerini Anlama,
 • Karar Verme Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Meslek Farkındalığı ve Eğitsel Planlama Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Okul Başarısı Becerilerinin Geliştirilmesi

Çocukların eğitim sürecinin niteliğini arttırmak adına aile katılımı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.  Ailelere yönelik çalışmalar öğrencilerin ortaokul yıllarında yaşadıkları ergenlik sürecinin desteklenmesi ve doğru tutum ve davranışların belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir.  Bu çalışmalar:

 • Veli uyum çalışmaları,
 • İhmal ve istismardan korumaya yönelik bilgilendirme çalışmaları,
 • Yaş gelişim özelliklerine yönelik veli seminerleri,
 • Aile tanıma çalışmaları,
 • Bireysel görüşmeler,

Öğrenci gelişimini izleme ve destekleme çalışmalarıdır.