+90 850 733 1984       TR

Sporda Branşlaşma

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, akademik başarılarının yanı sıra sanat, kültür ve spor dalları ile uğraşan, çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Haftada iki saat beden eğitimi dersi, yüzme dersi ve her sınıf düzeyinde açılan spor etkinlik çalışmaları, öğrencilerimize haftada en az 4 saat hareket etme ve enerjilerini atma imkânı tanımaktadır.

Modern tesislerimizde,  basketbol, voleybol, yüzme, judo, badminton,  step ve jimnastik, futbol, satranç, halk dans, modern dans, dağcılık ve tırmanma, izcilik gibi birçok spor branşında aktif hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bireyi birçok yönüyle yetiştirme ve geliştirme temel ilkesiyle, küçük yaşlardan itibaren belirli kategorilerde çalışmalar sürdürülmektedir.

Fiziksel ölçüm testleriyle, üst düzey ölçütlerle belirlenen öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda ilgilendikleri branşlara yönlendirirken, branşların yaşam kültürü haline dönüşmeleri için çaba gösteren bir anlayışa sahibiz .

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nün kurulmasıyla spor çalışmaları ve sporcu sayısında önemli derecede artış olmuştur. Çok farklı branşlarda faaliyet gösteren kulübümüz; basketbol, futbol, voleybol, yüzme, satranç, dans, judo, okçuluk, masa tenisi, halk dansları, jimnastik ve izcilik branşlarında çalışmalarını sürdürmekte ve müsabakalara katılmaktadır. Faaliyetini sürdüren bu takımlarımızın sporcularının yüzde 95’i okulumuz öğrencilerinden oluşmaktadır. Okul paydos zili çaldıktan sonra da okulumuzda çalışmalar devam etmekte, iki saat süresince öğrencilerimiz bünyesinde bulundukları takımlarla antrenman yapmaktadır. Özellikle altyapı takımlarımıza dahil edilecek sporcuların belirlenmesi adına yaptığımız fiziksel ölçüm testleri bu süreçte antrenörlerimize kaynak oluşturmaktadır.  Ayrıca hafta sonu spor okulu çalışmaları da takımlarda yer alamayan çocuklarımız için spor yapma imkanı sağlamaktadır.

Küçük yaşlarda yetenekleri doğrultusunda keşfedilen öğrencilerimiz, okul saatleri dışında dâhil oldukları branşlarda düzenli antrenmanlarla sporcu disiplini kazandırılarak hem okul hem de Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılmaktadır. Büyük bir kısmının kendi bünyemizdeki öğrencilerimizden oluşturduğumuz sporcularımız birçok alanda gerek ülkemizde gerekse dünyada başarılara imza atmıştır. Bu doğrultuda eğitim politikamızdan ödün vermeden emin ve kararlı adımlarla büyümeye devam ediyoruz.

Öğrencilerimize ders dışında yıl boyunca sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Spor okullarımız bu etkinliklerin önemli ayağını oluşturmaktadır. Her türlü modern teknik alt yapıyla donatılmış ortamlarda, öğrenciler küçük yaşlarda yetenekleri doğrultusunda keşfedilerek sportif branşlara yönlendirilmektedir.

 

Sporda Branşlaşma

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, akademik başarılarının yanı sıra sanat, kültür ve spor dalları ile uğraşan, çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Haftada iki saat beden eğitimi dersi, yüzme dersi ve her sınıf düzeyinde açılan spor etkinlik çalışmaları, öğrencilerimize haftada en az 4 saat hareket etme ve enerjilerini atma imkânı tanımaktadır.

Modern tesislerimizde,  basketbol, voleybol, yüzme, judo, badminton,  step ve jimnastik, futbol, satranç, halk dans, modern dans, dağcılık ve tırmanma, izcilik gibi birçok spor branşında aktif hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bireyi birçok yönüyle yetiştirme ve geliştirme temel ilkesiyle, küçük yaşlardan itibaren belirli kategorilerde çalışmalar sürdürülmektedir.

Fiziksel ölçüm testleriyle, üst düzey ölçütlerle belirlenen öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda ilgilendikleri branşlara yönlendirirken, branşların yaşam kültürü haline dönüşmeleri için çaba gösteren bir anlayışa sahibiz .

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nün kurulmasıyla spor çalışmaları ve sporcu sayısında önemli derecede artış olmuştur. Çok farklı branşlarda faaliyet gösteren kulübümüz; basketbol, futbol, voleybol, yüzme, satranç, dans, judo, okçuluk, masa tenisi, halk dansları, jimnastik ve izcilik branşlarında çalışmalarını sürdürmekte ve müsabakalara katılmaktadır. Faaliyetini sürdüren bu takımlarımızın sporcularının yüzde 95’i okulumuz öğrencilerinden oluşmaktadır. Okul paydos zili çaldıktan sonra da okulumuzda çalışmalar devam etmekte, iki saat süresince öğrencilerimiz bünyesinde bulundukları takımlarla antrenman yapmaktadır. Özellikle altyapı takımlarımıza dahil edilecek sporcuların belirlenmesi adına yaptığımız fiziksel ölçüm testleri bu süreçte antrenörlerimize kaynak oluşturmaktadır.  Ayrıca hafta sonu spor okulu çalışmaları da takımlarda yer alamayan çocuklarımız için spor yapma imkanı sağlamaktadır.

Küçük yaşlarda yetenekleri doğrultusunda keşfedilen öğrencilerimiz, okul saatleri dışında dâhil oldukları branşlarda düzenli antrenmanlarla sporcu disiplini kazandırılarak hem okul hem de Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılmaktadır. Büyük bir kısmının kendi bünyemizdeki öğrencilerimizden oluşturduğumuz sporcularımız birçok alanda gerek ülkemizde gerekse dünyada başarılara imza atmıştır. Bu doğrultuda eğitim politikamızdan ödün vermeden emin ve kararlı adımlarla büyümeye devam ediyoruz.

Öğrencilerimize ders dışında yıl boyunca sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Spor okullarımız bu etkinliklerin önemli ayağını oluşturmaktadır. Her türlü modern teknik alt yapıyla donatılmış ortamlarda, öğrenciler küçük yaşlarda yetenekleri doğrultusunda keşfedilerek sportif branşlara yönlendirilmektedir.

 

Hafta Sonu Spor Okulu

Öğrencilerimize ders dışında yıl boyunca sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Spor okullarımız bu etkinliklerin önemli ayağını oluşturmaktadır. Her türlü modern teknik alt yapıyla donatılmış ortamlarda, öğrenciler küçük yaşlarda yetenekleri doğrultusunda keşfedilerek sportif branşlara yönlendirilmektedir.

Temel hedefimiz, öğrencilerimize İlgilendikleri branşları tanıtmak, sevdirmek ve sportif kültürü,  yaşam biçimi haline getirmiş sağlıklı bireyler yetiştirmektir.

 

Müzikte Branşlaşma

İlkokulumuz 4 ve 5 yaş anasınıfları ve 1. sınıflarımızda, Orff Schulwerk yaklaşımı ile erken müzik eğitimi verilmektedir. Şarkı söyleme eğitimi, farklı disiplinlerden yararlanılarak (drama, görsel sanatlar vb.), oyun ve hikayeler kullanılarak zenginleştirilmektedir. Ders içeriği, planlar bu yaklaşım üzerinden oluşturulmaktadır.

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflarımızda ise tuşlu çalgılar eğitimi okul çalgısı melodika  ve piyano kulübü ile  müzik eğitimi desteklenir. Nota eğitimi, temel ritim kalıpları ve başlangıç teori eğitimleri  bu kademede başlar ve devam eder.

Okullarımızda Ortaokul 5.sınıftan itibaren müzik derslerinde branşlaşma programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz 5. sınıf müzik dersinde PİYANO, KEMAN, YAN FLÜT, GİTAR, VURMALI ÇALGILAR (BATERİ) ve BANDO (KLARNET, SAKSAFON,TROMPET) enstrümanlarından birisini seçmekte (seçilmekte), ortaokuldan mezun olana kadar derslerini hem temel müzik eğitimi hem de seçtiği enstrüman eşliğinde sürdürmektedir. Branşlaşma programı oluşturulurken amaç, öğrencinin bir enstrümanı kendi sosyal hayatında kullanabilecek kadar çalması, başarı durumuna göre ortak çalışmalara katılarak müzik konusunda genel kültürünü geliştirmesi olarak belirlenmiştir.

 

Görsel Sanatlar Eğitimi

Kurumumuz temelinde sanat anlayışı, başta düşünce, emek ve eserlere saygılı olmaktan geçer. Hazırlanan bu sanat ortamında öğrencilerimiz sürekli araştırma, yaratıcılıklarını geliştirme, plastik sanat dili ile düşünme becerisi kazanırlar. Sanat disiplinini kazanan öğrencilerimiz, yeteneklerini daha yukarıya taşır, bakış açılarını genişletir, sanatsal konularda tartışır, eleştirel düşünmeyi birer davranış haline getirirler. Sanat atölyesi ortamında dayanışma içerisinde çalışmalarını yapar, bu çalışmalarını kültür sanat etkinleri ile diğer arkadaşları ile paylaşırlar.

İlokulumuzda öğrencilerimiz, dışavurumcu kişiliklerini özgürce ifade ederler. Kağıt üzerine iki boyutlu çalışmalardan, 3 boyutlu heykel, modelleme çalışmalarına kadar geniş bir alanda çalışma imkanı bulurlar. Bununla birlikte bakarken görmeyi öğrenir, çevrelerine dikkat eder, etraflarında değişen, gelişen olaylara farklı gözlerle bakarlar. Bu farklılıklarını davranışa dönüştürür ve sanatsal kişiliklerini bu yönde geliştirir, özgüven sahibi olurlar.

Yaş grubu özelliklerine göre, üstün yetenekli çocuklar için okul saatleri dışında da sanat çalışmalarımız devam etmekte, veli – okul işbirliği ile öğrencilerimiz bu alanda yönlendirilmektedir.

 

Kütüphane Kullanımı

Kampüslerimizdeki kütüphaneler, toplum için bilgi merkezi olarak hizmet vermektedir. Kütüphanelerimizde; sanat, tarih, felsefe, edebiyat, matematik, fen bilimleri, İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer birçok konularda yaklaşık 40.000 basılı yayın bulunmaktadır. Basılı referans malzemelerine ek olarak kütüphanelerimizde, çalışanlar ve öğrenciler için geniş konu yelpazesine sahip çevrimiçi sitelere ulaşım mevcuttur.

Kütüphanelerimizin amacı, okulumuzun eğitim ve öğretim programlarına etkin bir şekilde katkıda bulunmak, öğrencilerin derslerini olduğu kadar serbest zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak yaratmak, düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin karşılanması için her türlü bilgi kaynağını sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır.

Nesibe Aydın Okullarının öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanları, kütüphanemizdeki çeşitli roman türlerine, IB sınıfları için akademik gelişimlerini destekleyecek ders kitaplarına, ekstra kaynaklara, geniş bir periyodik yayın yelpazesine ve CD koleksiyonlarına erişebilirler. Kütüphanemizde geniş bir konferans alanı, grup ve bireysel çalışma bölümleri bulunur.

 

Ortaokulda Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler

  • Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak çeşitli seçmeli derslere ve KULÜP ÇALIŞMALARINA yer verilir. Bu çalışmalar, yabancı dil, spor, sanat, bilim, kültürel ve sosyal içerikli kulüplerde yapılır.
  • Öğrenciler, dönem başında seçtikleri kulübün çalışmalarına, her hafta düzenli olarak katılırlar.
  • Öğrencilerimiz ayda bir, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar.
  • Gönüllü velilerimiz de sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarına katılabilir, öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik yapabilirler.
  • Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, bilim sanat şenlikleri, eğitim fuarları ve söyleşiler düzenlenir ve yazar imza günleri yapılır.