Sporda Branşlaşma

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, akademik başarılarının yanı sıra sanat, kültür ve spor dalları ile uğraşan, çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Haftada iki saat beden eğitimi dersi, yüzme dersi ve her sınıf düzeyinde açılan spor etkinlik çalışmaları, öğrencilerimize haftada en az 4 saat hareket etme ve enerjilerini atma imkânı tanımaktadır.

Modern tesislerimizde,  basketbol, voleybol, yüzme, judo, badminton,  step ve jimnastik, futbol, satranç, halk dans, modern dans, dağcılık ve tırmanma, izcilik gibi birçok spor branşında aktif hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bireyi birçok yönüyle yetiştirme ve geliştirme temel ilkesiyle, küçük yaşlardan itibaren belirli kategorilerde çalışmalar sürdürülmektedir.

Fiziksel ölçüm testleriyle, üst düzey ölçütlerle belirlenen öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda ilgilendikleri branşlara yönlendirirken, branşların yaşam kültürü haline dönüşmeleri için çaba gösteren bir anlayışa sahibiz .

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nün kurulmasıyla spor çalışmaları ve sporcu sayısında önemli derecede artış olmuştur. Çok farklı branşlarda faaliyet gösteren kulübümüz; basketbol, futbol, voleybol, yüzme, satranç, dans, judo, okçuluk, masa tenisi, halk dansları, jimnastik ve izcilik branşlarında çalışmalarını sürdürmekte ve müsabakalara katılmaktadır. Faaliyetini sürdüren bu takımlarımızın sporcularının yüzde 95’i okulumuz öğrencilerinden oluşmaktadır. Okul paydos zili çaldıktan sonra da okulumuzda çalışmalar devam etmekte, iki saat süresince öğrencilerimiz bünyesinde bulundukları takımlarla antrenman yapmaktadır. Özellikle altyapı takımlarımıza dahil edilecek sporcuların belirlenmesi adına yaptığımız fiziksel ölçüm testleri bu süreçte antrenörlerimize kaynak oluşturmaktadır.  Ayrıca hafta sonu spor okulu çalışmaları da takımlarda yer alamayan çocuklarımız için spor yapma imkanı sağlamaktadır.

Küçük yaşlarda yetenekleri doğrultusunda keşfedilen öğrencilerimiz, okul saatleri dışında dâhil oldukları branşlarda düzenli antrenmanlarla sporcu disiplini kazandırılarak hem okul hem de Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılmaktadır. Büyük bir kısmının kendi bünyemizdeki öğrencilerimizden oluşturduğumuz sporcularımız birçok alanda gerek ülkemizde gerekse dünyada başarılara imza atmıştır. Bu doğrultuda eğitim politikamızdan ödün vermeden emin ve kararlı adımlarla büyümeye devam ediyoruz.

Öğrencilerimize ders dışında yıl boyunca sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Spor okullarımız bu etkinliklerin önemli ayağını oluşturmaktadır. Her türlü modern teknik alt yapıyla donatılmış ortamlarda, öğrenciler küçük yaşlarda yetenekleri doğrultusunda keşfedilerek sportif branşlara yönlendirilmektedir.

Sporda Branşlaşma

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, akademik başarılarının yanı sıra sanat, kültür ve spor dalları ile uğraşan, çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Haftada iki saat beden eğitimi dersi, yüzme dersi ve her sınıf düzeyinde açılan spor etkinlik çalışmaları, öğrencilerimize haftada en az 4 saat hareket etme ve enerjilerini atma imkânı tanımaktadır.

Modern tesislerimizde,  basketbol, voleybol, yüzme, judo, badminton,  step ve jimnastik, futbol, satranç, halk dans, modern dans, dağcılık ve tırmanma, izcilik gibi birçok spor branşında aktif hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bireyi birçok yönüyle yetiştirme ve geliştirme temel ilkesiyle, küçük yaşlardan itibaren belirli kategorilerde çalışmalar sürdürülmektedir.

Fiziksel ölçüm testleriyle, üst düzey ölçütlerle belirlenen öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda ilgilendikleri branşlara yönlendirirken, branşların yaşam kültürü haline dönüşmeleri için çaba gösteren bir anlayışa sahibiz .

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nün kurulmasıyla spor çalışmaları ve sporcu sayısında önemli derecede artış olmuştur. Çok farklı branşlarda faaliyet gösteren kulübümüz; basketbol, futbol, voleybol, yüzme, satranç, dans, judo, okçuluk, masa tenisi, halk dansları, jimnastik ve izcilik branşlarında çalışmalarını sürdürmekte ve müsabakalara katılmaktadır. Faaliyetini sürdüren bu takımlarımızın sporcularının yüzde 95’i okulumuz öğrencilerinden oluşmaktadır. Okul paydos zili çaldıktan sonra da okulumuzda çalışmalar devam etmekte, iki saat süresince öğrencilerimiz bünyesinde bulundukları takımlarla antrenman yapmaktadır. Özellikle altyapı takımlarımıza dahil edilecek sporcuların belirlenmesi adına yaptığımız fiziksel ölçüm testleri bu süreçte antrenörlerimize kaynak oluşturmaktadır.  Ayrıca hafta sonu spor okulu çalışmaları da takımlarda yer alamayan çocuklarımız için spor yapma imkanı sağlamaktadır.

Küçük yaşlarda yetenekleri doğrultusunda keşfedilen öğrencilerimiz, okul saatleri dışında dâhil oldukları branşlarda düzenli antrenmanlarla sporcu disiplini kazandırılarak hem okul hem de Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılmaktadır. Büyük bir kısmının kendi bünyemizdeki öğrencilerimizden oluşturduğumuz sporcularımız birçok alanda gerek ülkemizde gerekse dünyada başarılara imza atmıştır. Bu doğrultuda eğitim politikamızdan ödün vermeden emin ve kararlı adımlarla büyümeye devam ediyoruz.

Öğrencilerimize ders dışında yıl boyunca sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Spor okullarımız bu etkinliklerin önemli ayağını oluşturmaktadır. Her türlü modern teknik alt yapıyla donatılmış ortamlarda, öğrenciler küçük yaşlarda yetenekleri doğrultusunda keşfedilerek sportif branşlara yönlendirilmektedir.

Hafta Sonu Spor Okulu

Öğrencilerimize ders dışında yıl boyunca sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Spor okullarımız bu etkinliklerin önemli ayağını oluşturmaktadır. Her türlü modern teknik alt yapıyla donatılmış ortamlarda, öğrenciler küçük yaşlarda yetenekleri doğrultusunda keşfedilerek sportif branşlara yönlendirilmektedir.

Temel hedefimiz, öğrencilerimize İlgilendikleri branşları tanıtmak, sevdirmek ve sportif kültürü,  yaşam biçimi haline getirmiş sağlıklı bireyler yetiştirmektir.

Yüzme Faaliyetleri

Yüzme dünyanın her yerinde yaygın olarak yapılan zevk ve yarış sporudur. Eğlenceli bir spor olduğu gibi hayat kurtaran spor branşlarının da başında gelir.

Yüzme, tüm vücudu aynı anda senkronize bir biçimde çalıştırdığından çocukluk döneminde yüzme sporuyla ilgilenen çocukların boyları uzar, kas ve kemik gelişimi daha hızlı olur. Düzenli olarak yüzenlerin kalp ritimleri düzenli seyreder, vücutları orantılı olarak gelişir. Bunun yanında yüzen çocukların hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğu ve özellikle de gribal enfeksiyonların azaldığı bilinmektedir. Yüzme ile ilgilenen çocukların iştahları artar ve daha düzenli beslenmeye başlarlar. 4 ila 8 yaş aralığındaki çocuklarda yüzme eğitimi fiziksel gelişimin yanısıra, özgüven kazanımlarında da fayda sağlamaktadır. Ayrıca, suyun rahatlatıcı etkisiyle çocuklar daha sakin bir yapıya kavuşurken harcadıkları enerji ile ev ve okul hayatlarında daha sakin tutumlar sergilemektedirler.

Özel Nesibe Aydın Okullarında yüzme derslerimiz; öğrencilerimizin fiziksel ve kişisel özellikleri dikkate alınarak alanında uzman yüzme öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Yüzme derslerimizin amacı, küçük yaş grubu olan anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz için; suda rahat ve kendini güvende hissederek, suda desteksiz ilerlemesini öğretmek, temel yüzme becerilerini kazandırmak, motor gelişimine yardımcı olmak ve eğlenceli bir havuz ortamıyla sosyal gelişimlerini sağlamaktır. Ortaokul ve lise öğrencilerimize ise; iyi bir yüzme tekniği öğretmek ve yüzme sporuna yeni yetenekler kazandırmaktır. Yüzme derslerimiz öğretmenlerimiz tarafından MEB, ulusal ve uluslararası yüzme programları dikkate alınarak hazırlanır ve planlanır. Planlara göre hazırlanan eğitim kartları ile dersler yapılır ve öğrencilerin gelişimi takip edilir.

Yüzme takımımız; Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübünün bir parçası olarak;  2010 tarihinden itibaren, FINA (Dünya Yüzme Komitesi), LEN (Avrupa Yüzme Komitesi) ve Türkiye Yüzme Federasyonu kuralları çerçevesinde yarışma amaçlı yüzücüler yetiştirmektedir.  Yüzme takımı antrenmanlarımız sporcuların seviyesine göre düzenli ve planlı bir şekilde haftanın altı günü devam etmektedir. Takımlarımız; alt yapı, küçük, yıldız, genç ve açık yaş olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalarda okulumuzu, kulübümüzü ve ülkemizi başarıyla temsil etmektedir.

Müzikte Branşlaşma

İlkokulumuz 4 ve 5 yaş anasınıfları ve 1. sınıflarımızda, Orff Schulwerk yaklaşımı ile erken müzik eğitimi verilmektedir. Şarkı söyleme eğitimi, farklı disiplinlerden yararlanılarak (drama, görsel sanatlar vb.), oyun ve hikayeler kullanılarak zenginleştirilmektedir. Ders içeriği, planlar bu yaklaşım üzerinden oluşturulmaktadır.

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflarımızda ise tuşlu çalgılar eğitimi okul çalgısı melodika  ve piyano kulübü ile  müzik eğitimi desteklenir. Nota eğitimi, temel ritim kalıpları ve başlangıç teori eğitimleri  bu kademede başlar ve devam eder.

Okullarımızda Ortaokul 5.sınıftan itibaren müzik derslerinde branşlaşma programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz 5. sınıf müzik dersinde PİYANO, KEMAN, YAN FLÜT, GİTAR, VURMALI ÇALGILAR (BATERİ) ve BANDO (KLARNET, SAKSAFON,TROMPET) enstrümanlarından birisini seçmekte (seçilmekte), ortaokuldan mezun olana kadar derslerini hem temel müzik eğitimi hem de seçtiği enstrüman eşliğinde sürdürmektedir. Branşlaşma programı oluşturulurken amaç, öğrencinin bir enstrümanı kendi sosyal hayatında kullanabilecek kadar çalması, başarı durumuna göre ortak çalışmalara katılarak müzik konusunda genel kültürünü geliştirmesi olarak belirlenmiştir.

Görsel Sanatlar Eğitimi

Kurumumuz temelinde sanat anlayışı, başta düşünce, emek ve eserlere saygılı olmaktan geçer. Hazırlanan bu sanat ortamında öğrencilerimiz sürekli araştırma, yaratıcılıklarını geliştirme, plastik sanat dili ile düşünme becerisi kazanırlar. Sanat disiplinini kazanan öğrencilerimiz, yeteneklerini daha yukarıya taşır, bakış açılarını genişletir, sanatsal konularda tartışır, eleştirel düşünmeyi birer davranış haline getirirler. Sanat atölyesi ortamında dayanışma içerisinde çalışmalarını yapar, bu çalışmalarını kültür sanat etkinleri ile diğer arkadaşları ile paylaşırlar.

İlokulumuzda öğrencilerimiz, dışavurumcu kişiliklerini özgürce ifade ederler. Kağıt üzerine iki boyutlu çalışmalardan, 3 boyutlu heykel, modelleme çalışmalarına kadar geniş bir alanda çalışma imkanı bulurlar. Bununla birlikte bakarken görmeyi öğrenir, çevrelerine dikkat eder, etraflarında değişen, gelişen olaylara farklı gözlerle bakarlar. Bu farklılıklarını davranışa dönüştürür ve sanatsal kişiliklerini bu yönde geliştirir, özgüven sahibi olurlar.

Yaş grubu özelliklerine göre, üstün yetenekli çocuklar için okul saatleri dışında da sanat çalışmalarımız devam etmekte, veli – okul işbirliği ile öğrencilerimiz bu alanda yönlendirilmektedir.

Kütüphane Kullanımı

Kampüslerimizdeki kütüphaneler, toplum için bilgi merkezi olarak hizmet vermektedir. Kütüphanelerimizde; sanat, tarih, felsefe, edebiyat, matematik, fen bilimleri, İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer birçok konularda yaklaşık 40.000 basılı yayın bulunmaktadır. Basılı referans malzemelerine ek olarak kütüphanelerimizde, çalışanlar ve öğrenciler için geniş konu yelpazesine sahip çevrimiçi sitelere ulaşım mevcuttur.

Kütüphanelerimizin amacı, okulumuzun eğitim ve öğretim programlarına etkin bir şekilde katkıda bulunmak, öğrencilerin derslerini olduğu kadar serbest zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak yaratmak, düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin karşılanması için her türlü bilgi kaynağını sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır.

Nesibe Aydın Okullarının öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanları, kütüphanemizdeki çeşitli roman türlerine, IB sınıfları için akademik gelişimlerini destekleyecek ders kitaplarına, ekstra kaynaklara, geniş bir periyodik yayın yelpazesine ve CD koleksiyonlarına erişebilirler. Kütüphanemizde geniş bir konferans alanı, grup ve bireysel çalışma bölümleri bulunur.

Anaokulunda Sosyal Etkinlikler

Sosyal etkinlik çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında gelişimlerini sağlamanın yanı sıra, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

  1. Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde tutulur.
  2. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin planladığı, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar.
  3. Okulumuzda ayda bir, profesyonel tiyatro topluluklarının oyunları sergilenir.
  4. Ana sınıflarımızda her ay eğitim programımızı destekleyecek, alanında uzman olan konuklar davet edilir. Bu konuklar, öncelikle velilerimiz arasından seçilir. Ayrıca aile katılımı kapsamında gönüllü velilerimiz de, sosyal etkinlik çalışmalarına katılabilir, öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik yapabilirler.
  5. Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, bilim sanat şenlikleri, eğitim fuarları ve söyleşiler düzenlenir. Düzenli olarak yazar imza günleri yapılır.