+90 850 733 1984                EN

 

Spor Okul Başarısını Artırır ve Terapi Etkisi Yaratır !

%%86 Beğeni / 9 kisi oyladi!  

Spor yapmanın sağlık açısından önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Kilomuzu kontrol altında tutmak, vücut işleyişimizin sağlıklı olmasını sağlamak gibi birçok önemli unsur için spor yapmamız gerekmektedir. Ancak günümüz dünyasında hobi olmaktan çıkıp tıpkı yemek ve su gibi önemli bir ihtiyaç haline gelen sporun, akademik başarıya olan katkısının göz ardı edilmeyecek düzeyde olduğu da yapılan bilimsel çalışmalar ile açık bir şekilde ortaya koyulmuştur. Spor özünde; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Düzenli olarak spor yapan öğrenci ister istemez, disiplinle sistemi uygulamaya, hedef koymaya ve başarıya güdülenir. Tezimi biraz daha detaylandırarak bahsedecek olursam , öncelikle çocukların temel ihtiyacı oyun ve harekettir.

Çocuğun anne karnından itibaren yaptığı ilk şey hareket etmektir. Aslında çocuk daha anne karnında harekete, spor yapmaya başlıyor, ancak ne yazık ki biz sonradan çocuklarımıza sunduğumuz şartlar ile onları pasif kalmaya yönlendiriyoruz. Bu alandaki önemli araştırmaları inceleyen Singh ve araştırma ekibi, çoğunluğu Amerika’da gerçekleştirilmiş ve 6 ile 18 yaş arası yaklaşık 12.000 çocuk ve gencin uzun süreli olarak incelendiği çalışmalardan elde ettiği sonuçları paylaşıyor ve fiziksel aktivitenin öğrencilerin okul başarısını nasıl etkilediğine bakıyor. Araştırmacılar incelemeleri sonunda fiziksel aktiviteyle akademik performans arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Buna göre, fiziksel anlamda daha aktif olan öğrencilerin, akademik başarıları da daha yüksek. Araştırmacılar, egzersizin beyne daha fazla kan ve oksijen gitmesini sağladığını; endorfin artışı sağlayarak stresi azalttığını ve duyguları dengelediğini, böylelikle kişinin bilişsel sisteminde gelişim sağlayabileceğini vurguluyor.

Bu sonuçlar, eğitimde sadece akademik içerik ve öğrenme üstünde değil, fiziksel aktivite gibi farklı alanların da başarıda rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Sözlerime son verecek olursam, okullarda sürekli futbol veya basketbol oynayan öğrenci ve sürekli ders çalışan gözlüklü öğrenci imgesini yıkmanın biz eğitimcilerin görevi olduğunu düşünmekteyim. Sporun bireyi sosyalleştirdiğini, özgüven sahibi bir birey yaptığını bıkmadan usanmadan velilerimize anlatmanın asli vazifemiz olduğunu asla unutmamalıyız. Kalın sağlıcakla… Kaynak: Singh, A. ve ark. (2012). Physical Activity and Performance at School: A Systematic Review of the Literature Including a Methodological Quality Assessment. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 166.

27 Haziran 2019 Perşembe
UFUK TURMUŞ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - GAZİANTEP