Kütüphanemiz, toplum için bilgi merkezi olarak hizmet vermektedir. Kütüphanelerimizde; sanat, tarih, felsefe, edebiyat, matematik, fen bilimleri, İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer birçok konularda yaklaşık 10.000 basılı yayın bulunmaktadır.

Kütüphanemizin amacı, okulumuzun eğitim ve öğretim programlarına etkin bir şekilde katkıda bulunmak, öğrencilerin derslerini olduğu kadar serbest zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak yaratmak, düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin karşılanması için her türlü bilgi kaynağını sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır.

Nesibe Aydın Okullarının öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanları, kütüphanemizdeki çeşitli roman türlerine, ekstra kaynaklara, geniş bir periyodik yayın yelpazesine ve CD koleksiyonlarına erişebilirler. Kütüphanemizde geniş bir eğitim alanı, grup ve bireysel çalışma bölümleri bulunur. Tüm sınıflarımız, Türkçe derslerinin haftada bir saatini kütüphanede işlemektedirler.