İlkokulumuz 4 ve 5 yaş anasınıfları ve 1. sınıflarımızda, Orff Schulwerk yaklaşımı ile erken temel müzik eğitimi verilmektedir. Şarkı söyleme eğitimi, farklı disiplinlerden yararlanılarak (drama, görsel sanatlar vb.), oyun ve hikayeler kullanılarak zenginleştirilmektedir. Ders içeriği, planlar bu yaklaşım üzerinden oluşturulmaktadır.

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflarımızda ise tuşlu çalgılar eğitimi okul çalgısı melodika  ve piyano kulübü ile  müzik eğitimi desteklenir. Nota eğitimi, temel ritim kalıpları ve başlangıç teori eğitimleri  bu kademede başlar ve devam eder.

Müzik eğitimimizin temelini  anasınıfı ve ilkokul birimimizde alan  öğrencilerimiz ortaokul 5.sınıftan itibaren de müzikte branşlaşmaya başlayarak eğitimlerine devam ederler.