+90 850 733 1984                EN

Anasayfa Okul Öncesi Öğrencilere Sanat Eğitimi

Okul öncesi eğitiminin çocuklar için çok özel bir yeri vardır. Çocuk ilk kez aile çevresinden ayrı olarak dış dünya ile tanışır. Bir anlamda kendi başına hayatı çözmek, karşılaştıkları problemlerle başa çıkmak ve kendi kişiliğini oluşturmak durumunda kaldığı bir arenanın içindedir.

Okul öncesi eğitimde Sanatla eğitim dediğimiz öğrenmede sanattan yararlanma bu noktada karşımıza çıkıyor. Okul Öncesi Eğitimi, çocuğun bütünsel gelişimini destekleyici etkinlikler üzerine kuruludur. Görsel sanatlar eğitimi de estetik ve yaratıcılığın gelişimini desteklemek ilkelerinin içinde çocuklara yaptırılan bir takım etkinlikler olarak karşımıza çıkar. Sanat çocuğa tek başına bir çok kazanım sunan tek öğretme yöntemidir. Yaratıcı düşünme ve davranmayı öğretir. El, göz, beyin koordinasyonunu geliştirir. Çocuğun sosyal ve duygusal alanda ilerlemeler kaydetmesini sağlar.

Resim, psiko-pedagojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya yarayan bir ölçüt olduğu gibi,onun zeka, kişilik,yakın çevre özellikleriyle iç dünyasını yansıtmaya yarayan bir ifade aracı olarak da büyük önem taşır. Bu kapsamda Nesibe Aydın Okulları olarak öğrencilerimizin sanatın tam ortasında olmasını istiyor ve önemsiyoruz.

27 Şubat 2020 Perşembe

İlgili Haberler