1. PYP, 3 – 12 yaş çocuklarının eğitimine yönelik, daha iyi bir dünya oluşturmayı hedefleyen uluslararası bir programdır. Program; uluslararası bilince sahip araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı çocuklar yetiştirmeyi amaçlar.
  2. Anaokullarımızda ve ilkokullarımızda yapılan PYP çalışmalarıyla, Anadolu Lisemizde uygulanan Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nın (IB DP) alt yapısı oluşturulmaktadır.