PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Rehberlik; bireylere mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreçtir. Bu süreçte Özel Antalya Nesibe Aydın Okulları olarak gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla amacımız okul öncesinden liseye kadar tüm öğrencilerimizin potansiyeli doğrultusunda kendini gerçekleştirmesine ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının PDR kadroları tarafından tüm okullarımızda hazırlanan gelişimsel ve önleyici temelli PDR programımız, tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında önemli rol oynayan herkese yöneliktir. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler.

Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerimizin başarıyla ilerlemesinin temeli;

  • Gizlilik
  • İşbirliği
  • Süreklilik
  • Güven
  • Gönüllülük
  • Kişi haklarına saygı
  • Bireysel farklılıklara saygı  ilkelerini benimsememizdir.

Özel Antalya Nesibe Aydın Anadolu Lisesi Rehberlik Birimi; her öğrencimizin ayrı bir dünya olduğunu göz önünde bulundurarak, ilgi-yetenek, kültürel ve değerlerine önem veren aynı zamanda akademik, bilişsel ve duyuşsal gelişimlerini ön plana alarak çalışmalarını yürütür.