Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Aslında Nedir ?

Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen gizlilik ve gönüllük ilkesiyle hareket edilen profesyonel yardım sürecidir.

Benimsediğimiz Temel İlkeler

Nesibe Aydın Okulları Rehberlik Birimleri, gelişimsel, koruyucu ve önleyici rehberlik anlayışını ilke edinerek öğrencilerin yaşam boyu gelişimlerini destekleyen bir anlayışla öğrencilerine hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturan gizlilik, gönüllülük, eşitlik, süreklilik, özerklik ve kişi haklarına saygı prensiplerini ön planda tutar. Proaktif, çözüm ve süreç odaklı bir anlayışı benimseyerek öğrencilere sorun çözme becerilerini öğretme amaçlı çalışır. Bireye ve bireyin gelişimsel farklılıklarına saygı duyarak onlara önem ve değer veren, öğrencilerle olumlu ve yapıcı iletişim kurmayı hedefler. Öğrencilerin kendilerini tanıma sürecinde psikolojik danışma ve rehberliğin ölçme araçlarını kullanarak toplumsal ve kurumsal özellik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak öğrenci ve velilerine destek hizmetler sunmayı amaçlar.

Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerimizi belli kalıplar içerisinde değerlendirmek yerine okul içi ve dışında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirerek bu tarz etkinliklerin psiko-sosyal gelişimleri açısından çok önemli olduğunu; öğrenci potansiyelini geliştiren ideal bir öğretim ortamının aslında birçok problemi oluşmadan engelleyeceğini bildiğimiz için bu faaliyetleri destekliyor ve birim olarak gerekli katkıları sağlıyoruz.

Velilerimize sınırlı zaman ayırmak yerine gün içerisinde istedikleri zaman bizlere ulaşabilecekleri ortamlar oluşturarak öğrencilerimizle yürüttüğümüz faaliyetlerden haberdar olmalarını sağlıyoruz.

Zamanımızın çoğunu öğrencilerimizle geçirerek daha çok olumlu davranışlara odaklanıp o davranışların gelişmesi için çalışan, güler yüzlü, neşeli ve etrafa pozitif enerji yayan bir anlayışı benimsiyoruz.

Rehberlik Birimi olarak, sadece öğrencilerimize odaklanmak yerine resmin tamamına hakim olmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla öğretmenlerimizle ve velilerimizle ortak çalışmalar yürüterek eğitimin üç ayağına yani okul-öğretmen-aile işbirliğine sahip çıkıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlerin yetişmesinde önemli rol oynayan bu üç sac ayağı, eğitim öğretim sürecinin sapasağlam ayakta durmasını sağlar.

Öğrencilerimize koşulsuz kabul ilkesiyle yaklaşıyoruz. Bu anlayışla yürüttüğümüz tüm çalışmalarda ‘Güven’ duygusunu esas olarak onlara kendilerini ifade etmekten çekinmedikleri ve öz benliklerinin desteklendiği bir ortam oluşturmayı benimsiyoruz.

Öğrencilerimize Yönelik Yürüttüğümüz Çalışmalar ;

  1. Okula yeni başlayan öğrenci ve velilerine Rehberlik Birimi çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması,
  2. Okula nakil yolu ile gelen ve bir üst sınıfa geçen tüm öğrencilere yönelik uyum faaliyetlerinin sürdürülmesi,
  3. Öğrencilerin kendilerini tanıma ve gelişim süreçlerine destek olmak amacı ile psikolojik danışma ve rehberliğin ölçme araçlarının kullanılması,
  4. Bu araçların sağladığı verilerin gizlilik prensibi çerçevesinde velisine ve öğretmenine öğrenciye yarar sağlayacak şekilde geri bildirimler sunmak,
  5. MEB rehberlik etkinliklerinin yaş düzeyine uygun olarak sınıf içi rehberlik etkinliklerinin uygulanması,
  6. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin takibi ve yönlendirilmesi,
  7. Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bireysel takip çalışmaları,

Velilerimize Yönelik Çalışmalar:

  1. Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve yapılan çalışmalar ile ilgili geri bildirim vermek amacıyla yapılan bireysel veli görüşmeleri,
  2. Bilgilendirme amaçlı veli seminerleri, broşür ve dergi yazıları.