1. Öğrencilerimizin takibi, sınıf öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, eğitim uzmanları ve yönetim tarafından yapılır.
  2. Velilerimizin cep telefonlarına, düzenli olarak bilgilendirme MESAJLARI gönderilir.
  3. Öğrencilerimizin gelişimi; problem çözme, işlem becerisi, okuma-anlama, yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme ve tahmin etme gibi becerileri ölçmeye yönelik yapılan uygulamalarla takip edilir.
  4. Öğrencilerimiz, tüm alanlardaki gelişimleriyle ilgili bireysel olarak takip edilirler. Öğrencilerimizin gelişimleriyle ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda, özel çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar, birebir etütler veya özel çalışma gruplarıyla gerçekleştirilir.
  5. 4. sınıflara sınavlar, aynı gün ve saatte uygulanır. Sınav sonuçlarına göre takviye ihtiyacı olan veya bulundukları grubun ilerisinde olan öğrencilerimize ek çalışmalar ve bire bir etütler yapılır.
  6. Öğrencilerimizin gelişimleri, davranışları, başarıları, eksikleri, ek dersleri, etütleri, ödevleri, devamsızlıkları ve değerlendirme sonuçları okulumuz için özel hazırlanan eğitim portalı aracılığıyla, velilerimiz tarafından da takip edilebilir.
  7. Okullarımızda amaçlanan hedefe ulaşabilmek için hiçbir özveriden kaçınılmaz. Öğrencilerimizi, sorumluluk sahibi olma amacıyla, ÖDEVLER ve OKULA DÜZENLİ GELME konularında titizlikle takip eder ve velilerimizle işbirliği içerisinde oluruz.