Nesibe Aydın Okulları Rehberlik Birimleri, gelişimsel, koruyucu ve önleyici rehberlik anlayışını ilke edinerek öğrencilerin yaşam boyu gelişimlerini destekleyen bir anlayışla öğrencilerine hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturan gizlilik, gönüllülük, eşitlik, süreklilik, özerklik ve kişi haklarına saygı prensiplerini ön planda tutar. Proaktif, çözüm ve süreç odaklı bir anlayışı benimseyerek öğrencilere sorun çözme becerilerini öğretme amaçlı çalışır. Bireye ve bireyin gelişimsel farklılıklarına saygı duyarak onlara önem ve değer veren, öğrencilerle olumlu ve yapıcı iletişim kurmayı hedefler. Öğrencilerin kendilerini tanıma sürecinde psikolojik danışma ve rehberliğin ölçme araçlarını kullanarak toplumsal ve kurumsal özellik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak öğrenci ve velilerine destek hizmetler sunmayı amaçlar.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:

  1. Okula yeni başlayan öğrenci ve velilerine Rehberlik Birimi çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması,
  2. Okula nakil yolu ile gelen ve bir üst sınıfa geçen tüm öğrencilere yönelik uyum faaliyetlerinin sürdürülmesi,
  3. Öğrencilerin kendilerini tanıma ve gelişim süreçlerine destek olmak amacı ile psikolojik danışma ve rehberliğin ölçme araçlarının kullanılması,
  4. Bu araçların sağladığı verilerin gizlilik prensibi çerçevesinde velisine ve öğretmenine öğrenciye yarar sağlayacak şekilde geri bildirimler sunmak,
  5. MEB rehberlik etkinliklerinin yaş düzeyine uygun olarak sınıf içi rehberlik etkinliklerinin uygulanması,
  6. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin takibi ve yönlendirilmesi,
  7. Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bireysel takip çalışmaları,

Velilere Yönelik Çalışmalar:

  1. Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve yapılan çalışmalar ile ilgili geri bildirim vermek amacıyla yapılan bireysel veli görüşmeleri,
  2. Bilgilendirme amaçlı veli seminerleri ve broşür ve dergi yazıları