1. Öğrencilerimizin sorumluluk gelişimine yönelik ev çalışmaları; yapabilecekleri kadar Günlük Ödevler ve Hafta Sonu Ödevleri olarak verilir. Verilen ödevin bir kısmı okulda öğretmen gözetiminde; kalan kısmı da evde veli denetiminde yaptırılır. Yapamadıkları veya yanlış yaptıkları ödevler, öğretmenlerinin denetiminde düzelttirilir.
  2. Verilen ödevler ve yoğunlukları, velilerimiz tarafından da portaldan takip edilebilir.
  3. Öğrencilerimize verilen projelerin, öğrenciler tarafından yapılması, öğretmenlerinin denetiminde sağlanır.
  4. Okulumuzda öğrencilerimize, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Aylık Ödev Kitapçıkları verilir ve düzenli olarak kontrolleri yapılarak tamamlanması sağlanır.
  5. Yarıyıl tatilinde, her sınıf ve her branş için ayrı hazırlanan Yarıyıl Ödevleri verilir.
  6. Yaz tatili için öğrencilerimize çeşitli etkinlik programları, okuma listeleri ve ödev kitapçıklarından oluşan Yaz Ödevleri ve Rehberlik biriminin hazırladığı Yaz Tatili Çalışma Programı verilir.