1.Öğrencilerimizin sorumluluk bilincini kazanabilmeleri adına ev çalışmaları; Günlük Etkinlikler ve Hafta Sonu Etkinlikleri olarak verilir. Verilen etkinliklerin bir kısmı okulda öğretmen gözetiminde, kalan kısmı da evde veli denetiminde yaptırılır. Yapamadıkları veya yanlış yaptıkları etkinlikler öğretmenlerin denetiminde düzelttirilir.

2.Hafta Sonu Etkinlikleri ‘Göster –Anlat’  olarak adlandırdığımız çalışmayla gerçekleşir. Bu çalışmayla; öğrencilerimizin hem o ay işlenen tema konularını pekiştirmeleri, hem de sorumluluk gerektiren davranışları sergilemeleri amaçlanır.  Verilen sorumluluk çalışmaları hafta başında öğrencilerimiz tarafından sunulur. Böylece toplum önünde kendini ifade edebilme becerisi geliştirilerek kendine güvenen bireyler yetiştirilmesi amaçlanır.

3.Öğrencilerimize verdiğimiz sorumluluk çalışmaları aynı zamanda portal sistemine de yüklenerek, velilerimizin takip etmeleri sağlanır.

4.Öğrencilerimize verilen projelerin, öğrenciler tarafından yapılması, öğretmenlerin denetiminde sağlanır.

5.Yarıyıl tatilinde her yaş grubu için ayrı hazırlanan Sorumluluk Çalışmaları ve Rehberlik biriminin hazırladığı yarıyıl tatil önerileri verilir.

6.Yaz tatili için ise öğrencilerimize çeşitli etkinlik programları, sorumluluk çalışmaları ve Rehberlik biriminin hazırladığı yaz tatili çalışma programı verilir.