Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında gelişimlerini sağlamanın yanı sıra, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları aşağıdaki çerçevede yürütülür:

  1. Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde tutulur.
  2. Öğrencilerimiz, dönem başında seçtikleri kulübün çalışmalarına, her hafta katılırlar.
  3. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin planladığı, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar.
  4. Okulumuzda ayda bir, profesyonel tiyatro topluluklarının oyunları sergilenir.
  5. Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları için alanında uzman danışman öğretmenler görevlendirilir.
  6. Gönüllü velilerimiz de sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarına katılabilir, öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik yapabilirler.
  7. Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, bilim sanat şenlikleri, eğitim fuarları, söyleşiler düzenlenir ve yazar imza günleri yapılır. Öğrencimizin en az bir spor dalında lisans alması için, Beden Eğitimi derslerinde sporda branşlaşmaya yönelik çalışmalar yapılır. Müzik derslerinde her öğrencimiz, tercih ettiği bir müzik aletini çalmayı öğrenir ve bu alanda uzmanlaşır.