1. Okulumuzda, İngilizce etkinliklerinde, Uluslararası Cambridge Okulu müfredatı uygulanır.
  2. İngilizce etkinlikleri, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından verilir.
  3. İngilizce etkinlikleri, 4 yaş grubunda haftada 8 saat; 5 yaş grubunda ise haftada 10 saattir. Derslerimizde yaş grubu özelliklerine göre dilbilgisi, konuşma, okuma – yazma becerileri ve oyun çalışmaları ayrı ayrı dersler olarak yer alır.
  4. Öğrencilerimiz, liselerimizden mezun olup üniversiteye başladıklarında, İngilizceyi yetkin olarak kullanırlar; yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde öğrenmiş olurlar.