1. Okulumuzda, İngilizce derslerinde, Uluslararası Cambridge Okulu müfredatı uygulanır.
  2. Okulumuzda İngilizce öğretimi, kur sistemi uygulaması ile öğrencilerin düzeyine uygun bir program dahilinde sürdürülür.
  3. Okulumuza yeni başlayacak olan öğrencilerin düzeylerine uygun kurları, 9 Haziran 2018 ve 3 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak olan İngilizce STS – 1 ve STS – 2 sınavlarına göre belirlenecektir.
  4. İngilizce düzeyi zayıf olan öğrencilere, okullar açılmadan önce, 14 Ağustos 2018 tarihinden itibaren İngilizce takviye çalışmaları yapılmaktadır.