Günümüzde, Bilişim Teknolojileri alanında hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Nesibe Aydın Okulları olarak, bu süreçte öğrencilerimizi sadece teknolojiyi tüketen değil aynı zamanda teknolojiyi üreten bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Bilişim teknolojileri dersimizi, diğer branş derslerine entegre ederek hazırladığımız müfredat planına uygun etkinliklerle uygulamaktayız.

İlkokulda 3 adet bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır.

Hedeflerimiz:

Öğrencilerimizi:

  • Kelime işlem, sunum, masaüstü yayıncılık, veri tabanı, hesaplama-tablolama ve çizim programlarını disiplinler arası işbirliği ile yapılan projelerle günlük hayatta kullanabilen,
  • Bir problemin çözüm aşamalarının sıralı bir şekilde yazılarak algoritma oluşturabilecek basit programlar yazabilen,
  • Dijital vatandaşlık kurallarını benimseyip bu kurallar çerçevesinde hareket edebilen,
  • İnterneti etkin kullanabilen,
  • Teknolojik gelişmeleri takip edebilen, teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanabilen bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak yetiştirmektir.