“En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır.”

Kemal ATATÜRK

Değerler Eğitimi, bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak insani değerleri ve sosyal becerileri kazandırma eğitimidir.

Bireyin duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde toplumların başvurabilecekleri en önemli kaynaklardan biri okuldur. Okul, değerlerin uygulandığı yaşam alanıdır.

Okulumuzda uygulanan değerler eğitiminin amacı; Öğrencilerimizin değerlerimizi bilmesi ve bu değerlere göre davranabilmesi, olumlu karakter özellikleri geliştirmesi ve sosyal beceriler kazanmasıdır.

Okulumuzda arkadaşlık, sorumluluk, yardımseverlik, özgüven, farklılıklara saygı, hoşgörü, duyarlılık, empati, paylaşmak gibi evrensel değerler anlamlı bir sıra halinde, her yaş grubuna uygun sınıf ve okul etkinlikleri şekilde işlenir. Değerler, öğrencinin psikolojik, bilişsel ve sosyal yapısına hitap edecek şekilde aktarılır. Öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etmeleri ve hayata geçirmelerini sağlamak yönünde fırsatlar verilir. Böylece Dünya vatandaşı olma yönünde adımlar atılmış olur.

Tüm okul çalışanları okulun değerler eğitimi programına yönelik sorumluluğu paylaşır ve bu beklentiler doğrultusunda çalışırlar. Unutulmamalıdır ki;Değerler eğitimi ailede başlar aile ile birlikte okulda devam eder.

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

Kemal ATATÜRK