Öğretmenlerimiz sınıfta ve ders esnasında öğrencinin kazanımı içselleştirmesi için farklı etkinliklerle dersi şekillendirirler. Ders içinde yaptığımız ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde kazanımları kavrayamayan öğrenciler öğretmenleri tarafından birebir veya küçük gruplarla etütlere alınırlar. Bu sayede görülen eksiklikler giderilerek tam öğrenme sağlanmaya çalışılır.